SIA "Pilsētvides serviss" informē, ka no 2023.gada novembra sākuma līdz 2023.gada decembra beigām sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību ir uzsācis bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu šķirošanas pilotprojektu Gulbenes novada teritorijā. Pilotprojekta laikā iedzīvotāji tiek aicināti  izmantot iespēju bez maksas nodot bioloģiskos atkritumus. Pareizi apsaimniekoti bioloģiskie atkritumi sadalīšanās procesā neradīs piesārņojumu ne augsnei, ne gruntsūdeņiem. Jāatceras, ka BIO atkritumi veido gandrīz pusi no kopējā atkritumu apjoma, līdz ar to BIO atkritumu šķirošana palīdzēs samazināt sadzīves atkritumu apjomu, kas savukārt samazinās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas rēķinos.

Projekta laikā iegūtā pieredze sniegs gan uzņēmumam, gan pašvaldībai izpratni par to, kā kopīgiem spēkiem vieglāk un efektīvāk turpināt iesākto videi draudzīgo rīcību, kuras mērķis ir veicināt atkritumu kaitīgās ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi. Gadījumā, ja BIO atkritumu konteinerā tiks ievietoti neatbilstoši atkritumu, uzņēmums būs spiests tos izvest kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, par ko atbilstoši tarifam tiks piestādīts rēķins.

Papildus uzņēmums atgādina, ka no 2024. gada 1. janvāra bioloģisko atkritumu dalīta vākšana būs obligāta visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, lūdzu sazinieties ar Gulbenes klientu centru: e-pasts: gulbene@pilsetvide.lv, tālrunis: +371 25749599; +371 64495050.

Gulbenē pilotprojekta laikā no 1.novembra tiks izvietoti bioloģiskie konteineri  pie daudzdzīvokļu mājām šādās adresēs:

 

Adrese

Iedz.skaits.

Bišu iela 4

56

Brīvības iela 24

44

Gaitnieku iela 10

95

Lazdu iela 11/13

98

Līkā iela 28

116

Nākotnes iela 2/9

122

O. Kalpaka iela 46

77

Pamatu iela 5

81

Rīgas iela 39

100

Skolas iela 5/7

113