Kultūras aktualitātes
Gulbenē, Litenē, Rankā pieminēs komunistiskā genocīda upurus

14. jūnijā Gulbenes novadā norisināsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atcerei veltītie pasākumi.

Pasākumi Gulbenē

Plkst.12:00 pie Gulbenes novada kultūras centra notiks izstādes “1944 – kara lauzums Latvijas pilsētainavā” atklāšana, bet pēc tam vēstures ekspertu saruna kultūras centrā, piedaloties atvaļinātajam NBS ģenerālmajoram Jurim Zeibārtam.

Plkst. 13:00 Gulbenes novada kultūras centrā tikšanās ar Latvijas armijas virsnieka Roberta Kalniņa atmiņu krājuma “Atmiņas” veidotāju Jāni Aivaru Baškeru.

Plkst. 15:00 piemiņas brīdis pie Gulbenes dzelzceļa stacijas.

Pasākumi Litenē

Plkst.16:30 piemiņas brīdis Litenes kapos

Plkst. 17:30 atmiņu ugunskurs Latvijas armijas karavīru piemiņas vietā

Pasākums Rankā

Plkst. 12:00 atceres brīdis Rankas kapos pie Piemiņas zīmes, ziedu nolikšana

Pasākums Tirzā

Plkst. 9:00 piemiņas brīdis Tirzas Kancēna kapos