Ekoskolas Izglītības ziņas
Gulbenes 1.PII saņem ekoskolas karogu

 

Gulbenes 1.PII saņem ekoskolas karogu

Ar katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, tiek izrādīta interese par vides aizsardzību un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem, kā arī vēlme rīkoties vides labā. Ik gadu tiek rīkots Ekoskolas apbalvošanas pasākums, lai pateiktu paldies izglītības iestādēm par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību.

13. septembrī 96 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts augstākais programmas apbalvojums Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 – iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Esam gandarīti, ka Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes darbs Ekoskolā 2022./2023. mācību gadā trešo gadu pēc kārtas tiek novērtēts ar Zaļā Karoga un augstāko Ekoskolas programmas Vēstnieku statusa apbalvojumu.

Šogad Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas fokusā tēma - aprites ekonomikas pieeja, kas var palīdzēt veicināt atbildīgu resursu patēriņu un novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt atkritumu daudzumu un veicināt lietu atkārtotu izmantošanu, remontēšanu, atjaunošanu, pārveidošanu, atkritumu pārstrādi un citas svarīgas rīcības.

Pasākumā Ekoskolas sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Māris Sprindžuks, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, kā arī Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. Ekoskolu nacionālā žūrija katru gadu rūpīgi izvērtē skolu paveikto mācību gada laikā, balstoties uz Ekoskolu programmas kritērijiem un 7 soļu metodoloģiju. Žūrijā tika pārstāvēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, RTU Zinātnes un inovāciju centrs, Baltijas Vides Forums, Zero Waste Latvija, Vides izglītotāju asociācija, Valsts Izglītības Satura centrs, SIA ”ZAAO” un URDA, biedrība Zaļā brīvība, UNESCO LNK un Vides Izglītības fonds (FEE).

Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcīna no jauna. Paldies visiem, kas gada laikā atbalstīja, iesaistījās un darīja gan lielus, gan ne tik lielus darbus! Kopā mēs varam darīt daudz!