Projekti
att

Turpinot energoefektīvu projektu ieviešanu Gulbenes novadā, Gulbenes novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu par projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē” ieviešanu. Līgums noslēgts starp Gulbenes novada pašvaldību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA “Vides investīciju fonds”.

Projekta mērķis ir Gulbenes pilsētas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un elektroenerģijas izmaksas un demonstrējot viedo pilsētvides tehnoloģiju pārvaldības iespējas.

Lai to sasniegtu, Gulbenes pilsētas ielās tiks demontēti tehnoloģiski novecojušie esošie nātrija izlādes un augsta spiediena dzīvsudraba gaismekļi, to vietā uzstādot attālināti vadāmus un energoefektīvus LED gaismekļus. Papildus projekta īstenošanas laikā paredzēta viedas apgaismojuma sistēmas vadības ieviešana un satiksmes uzskaites un gaisa kvalitātes sensoru uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Gulbenes pilsētā.

Projekta īstenošanas plānotais sasniedzamais rezultāts: elektroenerģijas ietaupījums 91,145 MWh/gadā un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājums vismaz  9 934,78 kgCO2/gadā.

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

esošo ielu apgaismojuma gaismekļu demontāža un jauno gaismekļu montāža. Gaismekļi tiks uzstādīti Gulbenes ielās: Rīgas, Vidus, O.Kalpaka, Ozolu, Bērzu, Līkā, Ābeļu, Skolas, Nākotnes, Pamatu, Lapu, Dzelzceļa, Viestura un Litenes ielās. viedās apgaismojuma vadības sistēmas programmēšana, programmatūras lietošanas pakalpojuma noma; gaismekļu komplektā ar satiksmes uzskaites sensoriem, gaisa piesārņojuma un laika apstākļu moduļa integrēšana; tehniskās dokumentācijas sagatavošana, sistēmas uzstādīšana un darbu būvuzraudzības veikšana; publiska, informatīva ekrāna uzstādīšana projekta rezultātu demonstrēšanai un citu publicitātes pasākumu īstenošana.

Projekta “Viedās pilsētvides tehnoloģijas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenē”, Nr. EKII- 3/7, kopējās izmaksas plānotas 258 455,90  EUR apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 257 455,90  EUR, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir līdz 180 219,13 EUR jeb 70,000000 %  no attiecināmajām izmaksām  un pašvaldības līdzfinansējums 77 236,77  EUR jeb 30,000000 %  no attiecināmajām  izmaksām. Neattiecināmās projekta izmaksas ir 1000,00 EUR (pašvaldības budžeta finansējums).

att

 

Baiba Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja