Attēls: ūdens tilpēs ūdens kvalitāte atbilst

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka pēc saņemtajiem ūdens kvalitātes rādītājiem, peldēties ir droši visās Gulbenes novada atpūtas vietās pie ūdens. 

Ūdens kvalitāte atbilst:

Nr.p.k. Peldvieta Paraugu ņemšanas datums E.coli Enterekoki Slēdziens
1 Peldvieta pie pašvaldības dīķa, pie autobusa pieturas "Stari" (Daukstu pagasts) 19.06.2023. 2 46 Atbilst
2 Sudala ezera peldvieta (Lejasciema pagasts) 19.06.2023. 2 14 Atbilst
3 Peldvieta Gaujā pie Lejasciema (Lejasciema pagasts)  19.06.2023. 1 50 Atbilst
4 Peldvieta Ādmiņa ezerā (Lejasciema pagasts) 19.06.2023. 1 10 Atbilst
5 Stāmerienas ezera peldvieta "Lāčauss" (Stāmerienas pagasts) 19.06.2023. 6 8 Atbilst
6 Asarupes centra ūdenstilpne (Līgo pagasts) 19.06.2023. < 1 12 Atbilst
7 Asarupes ūdenstilpnes atpūtas vieta (Jaunās slūžas) (Līgo pagasts) 19.06.2023. 4 3 Atbilst
8 Dzirnavdambja peldētava pie slūžām (Jaungulbenes pagasts) 19.06.2023. < 1 12 Atbilst
9 Peldvieta pie Tirzas pamatskolas dīķa (Tirzas pagasts) 19.06.2023. 20 12 Atbilst
10 Kalmodu ezera peldvieta (Rankas pagasts) 19.06.2023. 2 50 Atbilst
11 Stāmerienas ezera peldvieta pie kuģīša piestātnes (Stāmerienas pagasts) 19.06.2023. < 1 4 Atbilst
12 Peldētava Stāķos pie centra dīķa (Stradu pagasts) 19.06.2023. 2 20 Atbilst
13 Ušuru ezera Apsīšu peldētava (Jaungulbenes pagasts) 19.06.2023. 3 7 Atbilst
14 Peldētava pie dīķa "Gigants" (Druvienas pagasts) 19.06.2023. < 1 5 Atbilst
15 Centra dīķis (Druvienas pagasts) 19.06.2023. 1 7 Atbilst
16 Pogas ezers ( Stāmerienas pagasts)  19.06.2023. < 1 7 Atbilst
17 Augulienas ezera peldvieta (Beļavas pagasts) 19.06.2023. 1 38 Atbilst