Foto: atveram 6 jaunus KAC Gulbenes novadā

1.februārī Gulbenes novadā atvērti  jauni Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), kas atrodas sešos pagastos: Litenes, Lizuma, Jaungulbenes un Tirzas pagasta bibliotēkā, Rankas un Lejasciema pagasta pārvaldē, kur iedzīvotāji var saņemt atbalstu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Apkalpošanas centru darba laiks – kā pārvaldei un bibliotēkai, kurā tie atrodas. VPVKAC nodrošina pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri citādi digitālai videi nevar piekļūt, vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, tādējādi kompensējot valsts iestāžu slēgtos klientu apkalpošanas centrus.

Jauno centru atklāšanā piedalījās un ceļa vārdus jaunajam darbībās virzienam teica Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika, pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēkas direktore Sabīne Jefimova un Kancelejas nodaļas vadītāja Līga Nogobode.

“VPVKAC var saņemt konsultācijas nestandarta situācijās un praktisku palīdzību Valsts ieņēmumu dienestā (VID), iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID), algas nodokļu grāmatiņu un norādot apgādībā esošās personas vai piesakoties elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) lietošanai. Šeit var saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un citu iestāžu portālā www.Latvija.gov.lv esošajiem e-pakalpojumiem, kā arī iesniegt pašvaldībai adresētus iesniegumus,” informē Līga Nogobode, Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Kancelejas nodaļas vadītāja.

Papildu informācijai

2022.gada 7.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija visām pašvaldībām nosūtīja aicinājumu izskatīt iespēju VPVKAC veidot pagasta bibliotēkā vai pagasta pārvaldē; pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2022. gada 24.marts.

Lai saņemtu valsts dotāciju VPVKAC izveidei, pašvaldībai bija jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30%. Ņemot vērā iepriekš minēto, Gulbenes novada pašvaldības dome 2022.gada 31.marta  sēdē pieņēma lēmumu par sešu jaunu VPVKAC izveidi. Par prioritāti noteica budžeta iespējas līdzfinansējumam un attālumu no Gulbenes novada reģionālās nozīmes VPVKAC Ābeļu ielā 2, Gulbenē, izvērtējot  telpu un vides pieejamību visām sabiedrības grupām.

Novada nozīmes VPVKAC klientu apkalpošanu veiks jau esošie pašvaldības darbinieki – pagasta bibliotēkas bibliotekāri vai pagasta pārvalžu lietveži.

Līdz 2027.gadam tiek plānota VPVKAC tīkla teritoriālā paplašināšana, izveidojot klientu centrus pārējos pagastos.