Pašvaldība informē
logo

Gulbenes novada domes ārkārtas sēde notiks 2022. gada 11.augustā pulksten 15:00.

Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/channel/UC9f0yhM8zrlCfFLxJBwUSeA

Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā var skatīt domes sēžu ierakstus arī pēc domes sēdes norises.

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas solidaritātes korpusa projekta Nr.2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000054223 realizēšanai programmā ERASMUS+ Tirzas pamatskolā un Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē

ZIŅO: Lauris Šķenders

2. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Lauris Šķenders

3. Par SIA “Gulbenes Energo Serviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2022/649 “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

ZIŅO: Agnese Zagorska

5. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Loreta Ozola

6. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Loreta Ozola

 7. Par Gulbenes novada domes lēmumu atcelšanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča