Pašvaldība informē
logo

Gulbenes novada domes ārkārtas sēde notiks 2022. gada 22.septembrī pulksten 8:30.

Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā:

https://www.youtube.com/channel/UC9f0yhM8zrlCfFLxJBwUSeA

Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā var skatīt domes sēžu ierakstus arī pēc domes sēdes norises.

Saistošo noteikumu projekti

 

 

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 11.augusta lēmumā Nr. GND/2022/750 “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)”

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2022.gada 11.augusta lēmumā Nr. GND/2022/749 “Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem””

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par aizņēmumu investīciju projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā”  privātajām attiecināmajām izmaksām un būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam, kas radies saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā

ZIŅO: Andis Caunītis