Pašvaldība informē
Ģērbonis

24.novembrī plkst.10:00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Darba kārtība:

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par P, F, reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par I, G, reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par A, M, reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par N, K, reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par S, T, reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-67, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par sociālā dzīvokļa Nr.6A izīrēšanu sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par sociālā dzīvokļa Nr.27 izīrēšanu sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 46-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-55, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Rīgas iela 56-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Viestura iela 29-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-8, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-26, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa “Šķieneri 8” - 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa “Šķieneri 9” - 3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”- 15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa Bišu iela 4-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa Brīvības iela 17-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvokļa Gaitnieku iela 1A-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa Līkā iela 28-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa Parka iela 31-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par dzīvokļa Upes iela 2-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa Upes iela 3-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa Viestura iela 22-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa Viestura iela 22-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Viestura iela 22-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pag., Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa “Vītoli”-6, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”- 4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”- 20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”- 29, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-4, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-16, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa “Pededze”- 4, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa “Virānes skola”-2 un “Virānes skola”-3 , Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa “Apogi”-1, Tirza,Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11 Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par B. Z. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par L. D. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par J. M. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par biedrības “Breakfast with lawyer” iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par Gulbenes novada domes 2022.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” attīstības plāna 2022.-2025.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par iekšējā normatīvā akta “Tirzas pamatskolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par iesnieguma par finansiālā atbalsta piešķiršanu  Gulbenes vīriešu volejbola komandai izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai Sabiedrības integrācijas fonda programmas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000060162 īstenošanai  Erasmus+ akreditācijas pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību un skolu izglītības jomā konkursa ietvaros

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija noteikumos Nr.GND/IEK/2021/33 “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2020/36 “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023. – 2027.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunvanagi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

91. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tālavas - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

92. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Jasmīni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

93. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Bērzu - 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

94. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Sils” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

95. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Krasta – 6” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

96. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Akas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

97. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā “Stradu skola - Antani” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

98. Par grozījumiem 2022.gada 26.maija Gulbenes novada domes lēmumā Nr. GND/2022/454 (protokols Nr.10; 13.p.) “Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” - 11 atsavināšanu”

ZIŅO: Guna Švika

99. Par grozījumiem 2022.gada 28.aprīļa Gulbenes novada domes lēmumā Nr. GND/2022/375 (protokols Nr.8; 7.p.) “Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas” - 16 atsavināšanu”

ZIŅO: Guna Švika

100. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 4A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

101. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 39A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

102. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Litenes iela 41A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

103. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 - 4 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

104. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īpašuma Brīvības iela 97 - 10 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

105. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā bez nosaukuma atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

106. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā bez nosaukuma atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

107. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Pļavas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

108. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pagrabkalna lauki” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

109. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Niedres” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

110. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7” - 22 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

111. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Indrāni 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

112. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Vēciņi”

ZIŅO: Guna Švika

113. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Aizpurvi”

ZIŅO: Guna Švika

114. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Gulbenes pilsētas nekustamajiem īpašumiem “Ūdensvada iela 2A” un “Ozolu iela 1A”

ZIŅO: Guna Švika

115. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Eglītes”

ZIŅO: Guna Švika

116. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stradi - Rasas”

ZIŅO: Guna Švika

117. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošiņi”

ZIŅO: Guna Švika

118. Par nekustamā īpašuma Litenes iela 42, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

119. Par nekustamā īpašuma Litenes iela 44, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

120. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Pakalni” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

121. Par dzīvokļa īpašuma Vienības iela 5 - 10, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

122. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Sīļu mala”  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

123. Par servitūta ceļa noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0270

ZIŅO: Guna Švika

124. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lejasciema pagasta īpašumos  “Jaunsvikļi” un “Jāņi”.

ZIŅO: Guna Švika

125. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

126. Par Gulbenes novada domes 2022. gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika, Andis Caunītis

127. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes Energo Serviss” pamatkapitālā

ZIŅO: Guna Švika

128. Par cirsmas nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Meža Dekšņi” izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

129. Par amatu savienošanas atļauju Larisai Cīrulei

ZIŅO: Andis Caunītis

130. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Gulbenes novada pašvaldībā un tās izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

131. Par grozījumu 2022.gada 29.septembra domes sēdes lēmumā Nr. GND/2022/933 (protokols Nr.19; 102. p.) “Par projekta “Gulbenes mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu”

ZIŅO: Andis Caunītis

132. Par piešķirtā ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma izmantošanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Gunai Švikai

ZIŅO: Andis Caunītis

133. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Augstkalniņi”  pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika