Projekti

Jūlijā  Gulbenes novadā projekta „Effective learning” ietvaros viesojās partneri no Rumānijas, Bulgārijas, Lielbritānijas un Francijas, lai piedalītos mācību vizītē un iepazītos ar darbu ar jaunatni un skolu sistēmu Gulbenes novadā. Viesus pie sevis uzņēma un pieredzē dalījās Gulbenes 2.vidusskola. Tāpat notika arī Gulbenes novada pašvaldības izstrādātās kursu  programmas  par  radošu un efektīvu mācību vidi prezentācija. Programmā ir iekļautas vadlīnijas, kā veidot mācīšanās izlaušanās istabas, kā tās integrēt mācību procesā. Vizītes noslēgumā tika pārrunātas un izanalizētas jauniegūtās zināšanas, jo pēc tam katram partnerim, atgriežoties  mājās,  būs  jāizveido  sava mācību programma, kas jārealizē kopā ar saviem kolēģiem.

„Starptautisku mācību vadīšana ir ļoti vērtīga pieredze, kas ceļ kapacitāti un trenē valodu. Tā ir iespēja starptautiskā līmenī dalīties zināšanās ar citu valstu kolēģiem. Konkrēti mēs šajā projektā dalāmies ar tām zināšanām, kas ir iegūtas, piedaloties citos projektos. Līdz ar to jau iepriekš ieguldītajam darbam ir zināma pēctecība. Neatsverams ir arī laiks, kas tiek pavadīts kopā ar savas nozares speciālistiem ārpus noteiktās mācību programmas. Tā ir iespēja neformāli aprunāties par darba ikdienu citā valstī, izzināt, ko un kā dara citi. Mēs paši sevī nevaram visu lauku akumulēt jaunas idejas, tāpēc ir nepieciešama šī redzesloka paplašināšana un domu apmaiņa. Esmu lepna, ka Gulbenes novadā, kas atrodas tālu no lielajām pilsētām, ir iespējama profesionālā pilnveide starptautiskā līmenī. Šādi mēs laužam stereotipus, ka laukos cilvēkiem nav šī plašā skatījuma uz pasauli, ka, iespējams, ir aprobežota domāšana, bet patiesībā te dara daudzas lietas, kas dažkārt nenotiek pat Rīgā. Ja vēlamies mācīt bērnus, mums vispirms pašiem ir jāapgūst visas nepieciešamās prasmes, ko ir iespējams izdarīt šādos un līdzīgos projektos,” pārdomās par aizvadīto mācību vizīti Latvijā dalās projekta koordinatore, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece Anita Birzniece.

Saņemot atgriezenisko saiti, mācību dalībnieki norādīja, ka viņus visvairāk iedvesmoja mācību izlaušanās istabas izveide. Šo metodi viņi noteikti izmantos uz vietas savā skolā, jo tā veicina radošumu, attīsta loģisko domāšanu un prasmi strādāt komandā. Mācību programma Latvijā ir bijusi piesātināta, brīžiem, iespējams, pārāk intensīva, tomēr ļoti vērtīga, motivējoša un iedvesmojoša turpmākajam darbam.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas  jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste