Attēls: Gulbenes novada kultūras projektu konkurss

Gulbenes novada pašvaldība izsludina 2024. gada Kultūras projektu konkursu,  kura mērķis ir sekmēt kultūras procesu attīstību, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs Gulbenes novada kultūrtelpā.

2024. gada Kultūras projektu konkursa prioritāte: jaunradīti, oriģināli, autonomi kultūras pasākumi un produkti. Projektos var tikt iekļauta ārpakalpojumu nodrošināšana, nepārsniedzot 70 % no projekta budžeta tāmes un papildinot to ar jaunradītu saturu. Projekti, kas ir plānoti kā daļa no citu rīkotāju veidotiem un finansētiem pasākumiem, netiks atbalstīti.  

Projekta realizācijas laiks: no 15.05.2024. līdz 01.12.2024. 

Atbalsta apjoms : maksimālā atbalsta summa vienam projektam 2000,00 eiro, kopējais programmas finansējums - 10 000,00 eiro.

Projektus konkursam var pieteikt līdz 2024. gada 15. aprīlim juridiskas personas vai saimnieciskās darbības veicēji. Informācija par pieteikumu iesniegšanu, izvērtēšanu un realizēšanu atrodama konkursa nolikumā.

Nolikums