Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

2024. gada 12. martā plkst. 08:15 notiks Gulbenes novada pašvaldības domes sēde. 

0. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

1. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes buki”

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistei Ievai Kalniņai

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam Laurim Lapsam

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam Mikam Albertam Gudovskim

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistei Sanijai Ozoliņai

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunsiljāņi”

ZIŅO: Andis Caunītis

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Kalnasiljāņi”

ZIŅO: Andis Caunītis

9. Par sadarbības līguma slēgšanu

ZIŅO: Andis Caunītis