Pašvaldība informē
logo

No 2.-17.maijam Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis atvaļinājumā.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

9.maijā - Iedzīvotāju pieņemšana. 
Tikšanās Litenē Latvijas armijas vasaras nometnes vietā, lai sagatavotu projekta pieteikumu teritorijas tālākai attīstībai.
10.maijā dalība Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē un diskusija par pašvaldību kultūras centru likumu un par grozījumiem izglītības likumā.
11.maijā darba vizītē apmeklēs novada sociālās iestādes, aktuālo jautājumu risināšana.
12.maijā darba vizīte Rīgā - tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem; sanāksme Reģionālo attīstības centru apvienībā (RACA) par Sociālo īres namu būvniecību.
13.maijā dalība iknedēļas sanāksmē par Civilās aizsardzības jautājumiem, kas skar Ukrainas valsts piederīgo izmitināšanu Latvijā un Gulbenes novadā.
14.maijā dalība pasākumos: Ģimenes dienas un Muzeju nakts.

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

10.maijā dalība SIA  "AP Kaudzītes" dalībnieku sapulcē. 

Sanāksme par saimnieciskajiem jautājumiem novadā.