Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

12.februāris – iedzīvotāju pieņemšana;

- tikšanās ar sporta pārstāvjiem par BMX tālāku attīstību novadā;

- tikšanās ar bērnu vecākiem Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē.

13.februāris – sarunas ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvjiem;

- dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- Daukstu pagasta uzņēmumu apmeklējums;

dalība darba grupā par pašvaldības funkciju izvērtēšanu.

14.februāris – tikšanās LR Ārlietu ministrijā.

16.februāris – dalība Gulbenes novada domes sēdē.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

12.februāris – iedzīvotāju pieņemšana;

- tikšanās ar sporta pārstāvjiem par BMX tālāku attīstību novadā;

- tikšanās ar bērnu vecākiem Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē.

13.februāris – dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

dalība darba grupā par pašvaldības funkciju izvērtēšanu.

14.februāris – dalība pretendentu atlases komisijā uz Bāriņtiesas vadītāja amatu;

- attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

16.februāris – dalība Gulbenes novada domes sēdē.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

12.februāris – tikšanās ar sporta pārstāvjiem par BMX tālāku attīstību novadā;

- tikšanās ar bērnu vecākiem Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādē.

13.februāris – sarunas ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvjiem;

- dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

dalība darba grupā par pašvaldības funkciju izvērtēšanu.

14.februāris – dalība pretendentu atlases komisijā uz Bāriņtiesas vadītāja amatu.

16.februāris – dalība Gulbenes novada domes sēdē.