Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

17.aprīlī - Iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība Gulbenes simtgadnieces sumināšanā.

18.aprīlī - darba tikšanās Rīgā.

19.aprīlī - dalība Gulbenes novada domes komiteju sēdēs;

- dalība atvērto durvju dienas aktivitātēs Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā.

20.aprīlī - dalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība biedrības SATEKA diskusijā par LEADER iespējām 2023-2027.

21.aprīlī - dalība Olimpiskās dienas 2023 aktivitātēs Gulbenē, Gulbenes slēpošanas – biatlona trases šautuves atklāšanā.

- darba tikšanās ar Gulbenes novada uzņēmējiem.

22.aprīlī - dalība Lielajā Talkā Emzes parkā.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

17.aprīlī - Iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība R.Kalniņa atmiņu grāmatas atvēršanā Lejasciemā;

- attālināta dalība VARAM sanāksmē par pašvaldību likumu.

18.aprīlī - dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

- dalība Gulbenes invalīdu biedrības 30. gadu jubilejas pasākumā Gulbenes kultūras centrā;

- tikšanās ar uzņēmējiem.

19.aprīlī dalība Gulbenes novada domes komiteju sēdēs.

20.aprīlī - dalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība biedrības SATEKA diskusijā par LEADER iespējām 2023-2027.

21.aprīlī - dalība Olimpiskās dienas 2023 aktivitātēs Gulbenē, Gulbenes slēpošanas – biatlona trases šautuves atklāšanā.

22.aprīlī - dalība Lielajā Talkā Emzes parkā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

17.aprīlī - dalība Radošo iniciatīvu centra būvsapulcē;

- tikšanās ar AS Latvenergo pārstāvjiem par elektrouzlādes stacijām.

18.aprīlī - dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

- dalība Gulbenes invalīdu biedrības 30. gadu jubilejas pasākumā Gulbenes kultūras centrā;

- dalība SIA "Gulbenes Energo Serviss" kopsapulcē.

19.aprīlī dalība Gulbenes novada domes komiteju sēdēs.

20.aprīlī - dalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība biedrības SATEKA diskusijā par LEADER iespējām 2023-2027.

21.aprīlī - dalība Olimpiskās dienas 2023 aktivitātēs Gulbenē, Gulbenes slēpošanas – biatlona trases šautuves atklāšanā.

22.aprīlī - dalība Lielajā Talkā Emzes parkā.