GN_gerbonis

Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim atvaļinājums līdz 2023.gada 20.septembrim (ieskaitot).

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika

18.septembris – iedzīvotāju pieņemšana;

Krapas ciema ūdens piegādes jautājumu risināšana;

- attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības sanāksmē par sadarbību ar Zaļo punktu;

-  dalība sanāksmē par Emzes parka kopšanu;

-  tikšanās ar Zemessardzes 26.kājinieku bataljona pārstāvjiem.

19.septembris – dalība pretendentu atlases pārrunās uz Beļavas pagasta pārvaldes vadītāja amatu;

- attālināti dalība Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā  informatīvajā semināru par Atveseļošanas fonda projektiem.

20.septembris - dalība Gulbenes novada Sociālo un veselības jautājumu komitejā;

- dalība Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejā;

- Gulbenes novada Attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejas vadīšana.

21.septembrisdalība Gulbenes novada Finanšu komitejā;

- attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības diskusijā par vēja parku izveidi.

22.septembris - pašvaldības ceļu kvalitātes apsekošana.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne

 

18.septembris attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības sanāksmē par sadarbību ar Zaļo punktu;

-  dalība sanāksmē par Emzes parka kopšanu;

-  tikšanās ar Zemessardzes 26.kājinieku bataljona pārstāvjiem.

19.septembris – dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

- dalība pretendentu atlases pārrunās uz Beļavas pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

20.septembris - dalība Gulbenes novada Sociālo un veselības jautājumu komitejā;

- dalība Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejā;

- dalība Gulbenes novada Attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejā.

21.septembrisdalība Gulbenes novada Finanšu komitejā.

22.-24.septembris - piedalās Rietavas 770 gadu svētku aktivitātēs Lietuvā.