Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

20.martā - Iedzīvotāju pieņemšana.

21.martā - dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

tikšanās  ar SIA "ZAAO" par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

22.martā - Aizsardzības ministrijā dalība darba sanāksmē par Civilās aizsardzības plāna sadaļas "Par pasākumiem un rīcību kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā" izstrādi. 

23.martādalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība sarunās  par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

24.martā - tiešsaistes tikšanās ar SIA "Arena Sports" un SIA "Sidlu ceļi" pārstāvjiem. 

25.martā - dalība Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos Gulbenē.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

20.martā - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība Gulbenes novada kolektīvu organizēšanas darba grupā uz Dziesmu un deju svētkiem;

dalība Bānīša svētku organizēšanas darba grupā.

21.martā - dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

tikšanās  ar SIA "ZAAO" par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

22.martā - dalība Gulbenes novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejā;

-  dalība Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejā;

- Gulbenes novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadīšana.

23.martādalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība sarunās  par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

24.martā - tiešsaistes tikšanās ar SIA "Arena Sports" un SIA "Sidlu ceļi" pārstāvjiem. 

25.martā - dalība Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos Gulbenē.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

20.martā - dalība Gulbenes novada kolektīvu organizēšanas darba grupā uz Dziesmu un deju svētkiem;

dalība Bānīša svētku organizēšanas darba grupā.

21.martā - dalība apvienotajā novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu, pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmē;

dalība SIA "AP Kaudzītes" dalībnieku sapulcē.

22.martā - dalība Gulbenes novada domes Veselības un sociālo jautājumu komitejā;

-  dalība Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu komitejā;

- dalība Gulbenes novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejā.

23.martādalība Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē;

- dalība sarunās  par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam.

24.martā - tiešsaistes tikšanās ar SIA "Arena Sports" un SIA "Sidlu ceļi" pārstāvjiem. 

25.martā - dalība Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumos Gulbenē.