Pašvaldība informē

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

21.novembris

- iedzīvotāju  pieņemšana;

- tikšanās ar Valdorfa skolas vadību un vecākiem par tālākajiem sadarbības jautājumiem.

22.novembris

- sarunas par novadā realizācijā esošo pašvaldības projektu virzību;

- dalība pašvaldības saimniecisko jautājumu darba grupā.

23.novembris

- sarunas par Gulbenes novada pašvaldības  2023.gada budžetu.

24.novembris

- dalība un  Gulbenes novada domes sēdes vadīšana;

- dalība  pagastu/pilsētas pārvaldes vadītāju sanāksmē.

25.novembris

- dalība Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē un tās vadīšana;

- dalība būvniecības objekta Zaļajā ielā ielā 3 Gulbenē būvsapulcē;

- sarunas par Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu.

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

21.novembris

-iedzīvotāju  pieņemšana;

- tikšanās ar Valdorfa skolas vadību un vecākiem  par tālākajiem sadarbības jautājumiem.

22.novembris

- dalība Bērnu tiesību programmas izstrādes darba grupā.

23.novembris

- dalība sanāksmē par dzīvokļu jautājumu risināšanu pašvaldībā;

- dalība Latvijas valsts ceļu seminārā  (attālināti).

24.novembris

- dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība sanāksmē par novadā realizācijā esošo pašvaldības projektu virzību;

- dalība  pagastu/pilsētas pārvaldes vadītāju sanāksmē.

25.novembris

- dalība pašvaldības amatu kataloga izstrādes procesā;

- dalība Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē.

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

21.novembris

- tikšanās ar Valdorfa skolas vadību par tālākajiem sadarbības jautājumiem.

22.novembris

- dalība pašvaldības saimniecisko jautājumu darba grupā.

23.novembris

-  dalība sanāksmē par dzīvokļu jautājumu risināšanu pašvaldībā;

- sarunas par Gulbenes novada pašvaldības  2023.gada budžetu.

24.novembris

- dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība  pagastu/pilsētas pārvaldes vadītāju sanāksmē.

25.novembris

- dalība Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē;

- sarunas par Gulbenes novada pašvaldības  2023.gada budžetu.