GN_gerbonis

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

23.janvārī - dalība sanāksmē par budžeta jautājumiem LR Saeimā, par aktuālajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 

- Ādažu Brīvās Valdorfa skolas apmeklējums.

24.janvārī - dalība Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāju darba seminārā;

- dalība pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāju ikgadējā vērtēšanā.

25.janvārī - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība sarunās ar Gulbenes novada Autoceļu (ielu) fonda komisijas pārstāvjiem.

26.janvārī - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība darba sanāksmē ar SIA "Gulbenes Energo Serviss";

- dalība Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē.

27.janvārī - tikšanās ar biedrības "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" pārstāvjiem;

- dalība LIAA Madonas biznesa inkubatora jauno telpu atvēršanas pasākumā.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

23.janvārī - dalība pašvaldības iestāžu un administrācijas nodaļu vadītāju ikgadējā vērtēšanā;

- iedzīvotāju pieņemšana.

24.janvārī - dalība novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu iknedēļas sanāksmē;

- dalība Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāju darba seminārā.

25.janvārī - dalība novada Latvijas Vispārējo dziesmu un deju svētku darba grupas sanāksmē.

26.janvārī - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē.

27.janvārī - dalība diskusijā Cēsīs par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanu pašvaldībās pēc 2023.gada.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

23.janvārī - dalība pašvaldības iestāžu un administrācijas nodaļu vadītāju ikgadējā vērtēšanā;

- dalība online diskusijā par Gulbenes novada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu.

24.janvārī - dalība pašvaldības iestāžu un administrācijas nodaļu vadītāju ikgadējā vērtēšanā;

- dalība novada kultūras, sporta un tūrisma nozares speciālistu iknedēļas sanāksmē. 

25.janvārī - dalība pašvaldības iestāžu un administrācijas nodaļu vadītāju ikgadējā vērtēšanā;

- dalība novada Latvijas Vispārējo dziesmu un deju svētku darba grupas sanāksmē.

26.janvārī - dalība Gulbenes novada domes sēdē.

27.janvārī - dalība pašvaldības administrācijas darbinieku ikgadējā vērtēšanā.