Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis

25.septembris – iedzīvotāju pieņemšana.

26.septembris - dalība būvsapulcē ar būvniekiem par Skolas ielas pārbūvi.

27.septembris - dalība 2024.gada budžeta sagatavošanas sarunās;

- attālināta dalība sanāksmē par Vidzemes attīstības aģentūras likvidācijas procesu gaitu.

28.septembris - dalība Gulbenes novada domes sēdē.

29.septembris - dalība "Līgo kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana" projekta būvsapulcē;

- novada ceļu apsekošana.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika

25.septembris - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība 2024.gada projektu izvērtēšanas sanāksmē budžeta sagatavošanai;

- dalība teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmē.

26.septembris - dalība novada 2024.gada pasākumu izvērtēšanā budžeta sagatavošanai.

27.septembris - dalība 2024.gada budžeta sagatavošanas sarunās.

28.septembris - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība Gulbenes novada pilsētas/pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē.

29.septembris - dalība attālinātajā Gulbenes novada iestāžu darbinieku ikmēneša sanāksmē.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne

25.septembris - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība 2024.gada projektu izvērtēšanas sanāksmē budžeta sagatavošanai;

- dalība teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmē.

26.septembris - dalība novada 2024.gada pasākumu izvērtēšanā budžeta sagatavošanai.

27.septembris - dalība 2024.gada budžeta sagatavošanas sarunās.

28.septembris - dalība Gulbenes novada domes sēdē;

- dalība Gulbenes novada pilsētas/pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmē.

29.septembris - dalība attālinātajā Gulbenes novada iestāžu darbinieku ikmēneša sanāksmē.