Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis no 2024.gada 25.februāra līdz 2024.gada 28.februārim atrodas komandējumā Norvēģijā, projekta "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana" ietvaros. 

29. februāris - Gulbenes novada pašvaldības domes sēdes vadīšana.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

26. februāris – iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība Gulbenes novada Teritorijas plānojuma darba grupā.

27. februāris - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- attālināta dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra tikšanās par māksliniecisko kolektīvu atalgojuma sistēmu.

28. februāris - Rīgā tikšanās ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem par sadarbības procesu uzlabošanu.

29. februārī - darba tikšanās ar novada izglītības iestāžu vadītājiem par turpmāko redzējumu projektu jomā;

- dalība Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- dalība pilsētas un pagastu pārvalžu ikmēneša sanāksmē.

1.martā - piedalās Latvijas Pašvaldību organizētajā seminārā "Labas pārvaldības principu stiprināšana Latvijas pašvaldībās" Alūksnē.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

26. februāris – dalība Gulbenes novada Teritorijas plānojuma darba grupā.

27. februāris - dalība saimniecisko jautājumu sanāksmē;

- attālināta dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra tikšanās par māksliniecisko kolektīvu atalgojuma sistēmu.

28. februāris - dalība biedrības "SATEKA" dalībnieku kopsapulcē.

29. februārī - dalība Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē;

- dalība darba grupā par efektīvu un optimālu cilvēkresursu, materiāltehnisko resursu izvērtēšanu un budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības iestādēs;

- dalība pilsētas un pagastu pārvalžu ikmēneša sanāksmē.

1. martā - attālināta dalība darbinieku ikmēneša sanāksmē par aktualitātēm februārī.