Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

27. novembris iedzīvotāju pieņemšana

- tikšanās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem par aktualitātēm Gulbenes novadā

28. novembrisdalība Gulbenes novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma  jautājumu sanāksmē

- dalība Labklājības ministrijas sarunās par sociālo projektu iespējām (tiešsaiste)

- dalība Ministru kabineta balvas pasniegšanas ceremonijā

29.  novembris dalība Ogres tehnikuma konventa sēdē (Ogre)

- sarunas ar pašvaldības administrācijas speciālistiem par aktuālo projektu virzību

30. novembrisGulbenes novada domes sēdes vadīšana

- sarunas ar speciālistiem par papildu elektrouzlādes staciju ierīkošanu

1. decembris – dalība Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē

- dalība pasākumā “Grantu konkursam 10”

3. decembris – dalība Gulbenes egles iedegšanas svētkos

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

27. novembris iedzīvotāju pieņemšana

- tikšanās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem par aktualitātēm Gulbenes novadā

- darba sarunas par transporta efektīvāku izmantošanu Gulbenes novada iestādēs

28. -30. novembris – dalība LPS un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas organizētajā vizītē Briselē. Vizītes tēma “Attīstības sadarbība un globālā izglītība pašvaldību attīstībai”

1. decembrisdalība Gulbenes novada pašvaldības darbinieku ikmēneša sanāksmē

 - dalība pasākumā “Grantu konkursam 10”, kur izvērtēs šī konkursa ieguvumus

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne

27. novembris  – tikšanās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem par aktualitātēm Gulbenes novadā

28. novembris – Gulbenes novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma  jautājumu sanāksmes vadīšana

- pašvaldības iestāžu vadītāju ikgadējās darba novērtēšanas sarunu vadīšana

- dalība pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā

30. novembris – dalība Gulbenes novada domes sēdē

1.decembris – dalība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas gada noslēguma sanāksmē (Saulkrasti)