Attēls ar Gulbenes novada ģerboni

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis:

30.janvārī - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksmē.

31.janvārī - Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidotā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas telpu atklāšana Stāķi-11.

1.februārī tikšanās ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes pārstāvjiem.

- dalība sanāksmē ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vadību par festivāla "Divi Jūliji" šī gada norisi;

- dalība sanāksmē par Atskurbtuves pakalpojuma līguma nākamo termiņu, nosacījumiem Gulbenes novadam.

3.februārī - dalība attālinātā ikmēneša Gulbenes novada iestāžu darbinieku sanāksmē.

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika:

30.janvārī - iedzīvotāju pieņemšana;

- dalība projekta “Radošo iniciatīvu centra izveide” būvsapulcē par projekta virzību;

- dalība pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksmē.

31.janvārī Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidotā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas telpu atklāšana Stāķi-11;

- pašvaldības ceļu kvalitātes apsekošana.

1.februārī tikšanās ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes pārstāvjiem;

- attālināta dalība Latvijas Pašvaldību savienības reģionālās komitejas sēdē.

2.februārī - pašvaldības ceļu kvalitātes apsekošana un pašvaldības iestāžu apmeklējums.

3.februārī - dalība korporatīvās komunikācijas aģentūras LEAD organizētajā Stratēģiskās attīstības un komunikācijas seminārā Rīgā.

 

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne:

30.janvārī - dalība projekta “Radošo iniciatīvu centra izveide” būvsapulcē par projekta virzību;

- dalība pašvaldības administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksmē.

31.janvārīdalība ikmēneša novada saimniecisko jautājumu risināšanas sanāksmē;

- Rankas un Lejasciema pagastu apmeklējums.

1.februārītikšanās ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes pārstāvjiem.

- dalība sanāksmē ar Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja vadību par festivāla "Divi Jūliji" šī gada norisi.