Projekti

Gulbīša vidusskolas skolēni kopā ar brīvprātīgo Mimmo no Itāijas viesojās Rēzeknē, kur aizvadīja animācijas nodarbību.

Kā viņiem veicās? Skaties video: https://www.youtube.com/watch?v=4U6B_swvK8g&feature=youtu.be

wing-logo-1.png

Projekts “On Wings”, Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.