Projekti

Teritorijas plānojums ir viens no svarīgākajiem dokumentiem pašvaldībā, kas lielākā vai mazākā mērā ir saistošs katram iedzīvotājam. Tomēr bieži vien viņi nesaista sevi ar šo dokumentu un nelabprāt piedalās tā izstrādē un publiskās apspriešanas sanāksmēs. Atbildīgajiem speciālistiem ir jāmeklē jauni veidi, kā mudināt sabiedrību iesaistīties.

„Šī gada sākumā projekta “Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās) ietvaros bija iespēja doties uz Itāliju, Silvi pašvaldību, kur varēja uzzināt daudz jauna par to, kā teritorijas plānojuma un vides ilgtspējas jomā strādā kolēģi Polijā, Francijā, Rumānijā un Grieķijā. Šīs bija iedvesmojošas dienas, kas rosināja arī mani pieiet šai lietai radošāk. No poļiem un frančiem aizguvu ideju par konkursa rīkošanu skolēniem. Jau ir tapuši noteikumi konkursam „Es plānoju savu novadu”, kura mērķis ir dot iespēju Gulbenes novada bērniem un jauniešiem labāk iepazīt savu novadu un veicināt viņos izpratni un interesi par novada plānošanas un attīstības procesiem. Tāpat interesanta šķita ideja par publisko sanāksmju rīkošanu netradicionālās vietās, piemēram, veikalos, pasākumos vai skolās,” par piedzīvoto stāsta Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja Dace Kurša.

att

Polijā un Francijā tiek praktizēta maketu izstrāde, kuros ikviens iedzīvotājs savu ideju var priekšlikumu var norādīt maketā.

Jau vēstījām, ka Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies Billere pašvaldības (Francija) iniciētajā projektā, kura mērķis ir pieredzes un labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām dažādu sabiedrības līdzdalības veicināšanas metožu apgūšanai.

Šī bija viena četrām projektā plānotajām starptautiskajām mācību vizītēm. Nākamā tikšanās notiks aprīļa beigās Gulbenē, kad mēs dalīsimies pieredzē par tēmu „Jauniešu līdzdalība” un iepazīstināsim ar līdzdalības metodes „Kafija ar politiķiem” principiem. Tāpat stāstīsim, kā organizēt sabiedrības forumus un dalīsimies pieredzē par brīvprātīgā darba sistēmu savā pašvaldībā.

Savukārt mācību vizītēs Francijā un Rumānijā notiks diskusijas par līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iepazīsimies ar „Spiral” metodi un runāsim par starpkultūru jautājumiem.

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciālist