Attēls: Iedvesma  un “VĒSTULES” Stāmerienā simpozija dalībnieki

Laikā no 20. – 26. augustam Stāmerienas pilī notika pirmais starptautiskais kultūras simpozijs “Izpēte. Iedvesma. Radīšana”, kas kopā pulcēja 18 dažādu jomu un nozaru mākslas cilvēkus.

Mērķis - veidot Stāmerienas pili par starpdisciplināru kultūras satikšanās vietu, kurā satiekas dzīvesstāstu pētniecība, literatūra, mūzika, kino un pētniecībā balstīta mākslas jaunrade. Šoreiz tika organizēts starptautiskais (Latvija - Itālija) dažādu kultūras jomu pārstāvju simpozijs, kur dalībnieki kā iedvesmas avotu izmantoja Stāmerienas pils, Itālijas un Sicīlijas vēsturiski saistītos stāstus (lekcijas, literārie lasījumi, mūzika, meistarklases, kino, māksla, izstādes).

Kultūras simpozijā piedalījās profesionāli mākslinieki un studenti no Latvijas un Itālijas

Simpozija dalībnieki bija Normunds Cercins un Sandra Dikmane (fotogrāfija), mākslinieki Ilze Egle, Lauma Palmbaha, Maira Veisbārde, Raimonda Strode, Liene Ūlande, Elga Grīnvalde, Neonille Medvedeva un Aleksejs Naumovs. Kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas  (LKA) pasniedzēja Luīze Dakša kopā ar studentiem tulkoja un lasīja Džuzepes Tomazi di Lampedūzas vēstules, kas tika rakstītas Aleksandrai fon Volfai. Simpozija laikā pievienojās vēl dažādi lektori, mākslinieki, meistarklašu vadītāji: Ilze Lecinska (vēsturiskie stāsti Stāmerienas pils, Itālija, Sicīlija), Jāzeps Podnieks, režisors (sarunas un filmas “Laiks ir prom” skatīšanās”). Mūziķis Francesco Cassissa tikās ar simpozija dalībniekiem kā arī uzstājās simpozija dalībnieku radīto darbu izstādes “Vēstules” atklāšanā.

Simpozija ietvaros tika organizētas arī divas publiskās meistarklases -  mākslinieka Peter Otlan vadītā meistarklase “Akvarelis”  un Alekseja Naumova meistarklase “Ainava”. Paralēli tam,  mākslinieks Peter Otlan iekārtoja pilī savu personālizstādi “Darbība- Bezdarbība”, kas būs apskatāma līdz 30.oktobrim. Savukārt mākslinieka Alekseja Naumova darbi izstādē “Domājot par Lampedūzu. Latvija, Itālija” Stāmerienas pilī ir apskatāmi līdz 31.decembrim.

Simpozijs apvienoja vairākas mākslas jomas kā iedvesmas avotu. Mākslinieki, klausoties un izpētot pils stāstus, īpaši iedziļinoties Džuzepes Tomazi di Lampedūzas rakstītajās vēstulēs, veidoja jaunus darbus, ne tikai lai izveidotu izstādi “Vēstules”, bet arī mākslas darbi digitālā formā tiks izmantoti kā papildinošs  vizuālais elements grāmatai, kas tiek gatavota sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Izstāde “Vēstules” ir kā transformatīvs vēstījums kā dažādos veidos, formās un stilos mēs varam nodot savu domu, izjūtu un emociju. Grāmatā plānots publicēt Džuzepes vēstules franču, itāļu, latviešu valodās, klāt pievienojot mākslinieku simpozija laikā jaunradītās mākslas reprodukcijas.

Izstāde “Vēstules” visu septembri ir apskatāma Stāmerienas pils mansardā.

Pasākumu organizēja Stāmerienas pils sadarbībā ar biedrību “Radošā apvienība “Piektā māja”, Gulbenes Mākslas skolu,  Dantes Aligjeri biedrības Latvijas nodaļu un Latvijas Kultūras akadēmiju. Pasākumu finansēja Gulbenes novada pašvaldība. Projektu “Kultūras simpozijs “Pētniecība. Iedvesma. Radīšana.” finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.