Projekti
ef_po.jpg

 

 

No 14. līdz 17. maijam Francijas pilsētā Po notika "Erasmus +" projekta "Effective  learning" mācību seminārs, kurā piedalījās Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra "B.u.M.s” jaunatnes darbiniece Aiga Vajevska, Lejasciema vidusskolas skolotāja Sarmīte Salmiņa, Galgauskas pamatskolas skolotāja Liena Silauniece un Gulbenes 2. vidusskolas skolotāja Vita Medniece.

Šī bija jau 3. studiju vizīte, kurā Latvijas, Francijas, Lielbritānijas, Bulgārijas un Rumānijas valstu pārstāvji mēģināja rast atbildi uz jautājumu, kā padarīt mācību procesu skolās efektīvāku, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Projekta dalībnieki viesojās Pierre Emmanuel Inovāciju koledžā, kurā mācās dažādu rasu un tautību bērni. Šī ir viena no četrām pierobežas skolām Francijā, kurā, izmantojot skolu apmaiņas programmu,13 līdz 14 gadus veci spāņu bērni apgūst pastiprināti franču valodu, integrējas sabiedrībā, iepazīst citas valsts kultūru un palīdz franču jauniešiem iemācīties spāņu valodu.

ef_po1.jpg

Projekta dalībniekiem bija iespēja ne vien vērot ģeogrāfijas un mākslas stundu, bet arī piedalīties nodarbībā, kura tika organizēta ar koledžas sadarbības partneri - fermas īpašnieku. Skolēni iepazīst siera ražošanas procesu no sākuma līdz gala produkta iegūšanai reālā saimniecībā. Projekta dalībniekiem bija iespēja izbaudīt arī skolēnu veidoto nodarbību vēsturiskā objektā - baznīcā. Pusaudžu pašvadības prasmes ir augstā līmenī, jo mācību ekskursiju viņi novadīja bez sava skolotāja klātbūtnes, paši izveidoja darba lapas un veica nodarbības izvērtējumu.

Tā kā koledžā ir internacionāls skolēnu sastāvs, administrācija domā par to, kā integrēt jauniešus sabiedrībā un mācīt viņiem svarīgākos faktus par ES. Šo darbu apgrūtina fakts, ka Francijā ir daudz eiroskeptiķu, tai skaitā skolotāju. Kā viens no risinājumiem - iesaistīt šajā darbā brīvprātīgos un dažādas jauniešu organizācijas, kas nepiespiestā veidā, neuzbāzīgi liek pusaudžiem izprast pozitīvās iespējas, ko sniedz ES.

Projekta dalībnieki ne tikai apguva inovatīvas metodes šajā jomā, bet arī piedalījās Eiropas Parlamenta simulācijas spēlē ar savu valstu prezentācijām. Pēdējā dienā bija veltīta metodes “Human library” apguvei. Projekta dalībnieki varēja sarunāties ar spāņu jauniešiem un diskutēt par dažādiem jautājumiem, un labāk iepazīt izglītības sistēmu Francijā un Spānijā.

ef_po2.jpg

Kāds ir Gulbenes novada pārstāvju svarīgākais guvums no mācību semināra Po pilsētā?

Liena: “Projekta aktivitātes ļāva iepazīt Francijas skolas ikdienu un izglītības sistēmas un skolas darba organizācijas atšķirības. Mācību lielākais ieguvums ir jauns skatījums uz mācību procesa organizāciju un mācīšanas metodēm. Iemācīt bērnam toleranci pret saviem skolas biedriem, dažādām kultūrām, politiskajiem uzskatiem ir sarežģīts darbs, bet tās metodes, kuras tika apgūtas un izmēģinātas mācību vizītes laikā, šo procesu dažādo un padara interesantu. Šo nedēļu varētu dēvēt par “Robežu mākslu”. Tieši tāda bija mākslas stundas, kuru es vēroju Inovāciju koledžā, tēma.”

Sarmīte: ”Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgu izglītības iestādi, kurā ir ļoti droša vide, pozitīva gaisotne un tiek domāts par veselīgu dzīvesveidu, brīvo laiku pavadot ārpus telpām, ikdienā šķirojot atkritumus pat pēc skolas pusdienām. Manuprāt, tie ir svarīgi priekšnoteikumi efektīvai mācīšanai, kas būtu iedzīvināmi arī Latvijas skolās.”

Aiga Vajevska: ”Man kā jaunatnes darbiniecei bija nozīmīgi redzēt, kā neformālās izglītības metodes var izmantot formālajā izglītībā. Jaunatnes darbiniekiem arī mūsu valstī būtu ciešāk jāsadarbojas ar pedagogiem, lai mācību procesu padarītu efektīvāku un interesantāku jauniešiem.”

Vita: “Mācību braucienā redzētais lauza manus stereotipus par Francijas iedzīvotājiem. Toleranta sabiedrība, kurā pieņem citādo, laipni cilvēki, kuri labprāt izpalīdz tūristiem, atbild uz jautājumiem arī angļu valodā, ļoti pieklājīgi auto vadītāji, kuri vienmēr  izrāda cieņu pret gājējiem - tāds ir mans priekšstats par Po daudznacionālo sabiedrību. Projekta nodarbībās pieredzētais un apgūtais apliecina, ka pārmaiņas izglītības sistēmā ir neizbēgamas un ka mums, pedagogiem un neformālās izglītības organizāciju pārstāvjiem, jādarbojas roku rokā, lai radītu 21.gs.bērniem radošu mācību vidi, piedāvātu iespēju pilnveidot prasmes un apgūt zināšanas, kas ir aktuālas šim laikmetam.”

Projekta dalībnieces ir gatavas dalīties pieredzē par projektā gūto un iedvesmot arī savus kolēģus izmēģināt inovatīvas metodes mācību procesā.

Projekts “Efektīva mācīšanās” 2018-1-LV01-KA201-046968, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas  programmas “Erasmus+” atbalstu. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

Vita Medniece