Attēls: Iedzīvotāji Gulbenē diskutē par ēku atjaunošanas  izaicinājumiem un priekšrocībām

3. jūlijā Gulbenes novada kultūras centrā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) organizētais informatīvais pasākums par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Pasākumā piedalījās gandrīz 30 iedzīvotāji, kuri interesējās par iespējām uzlabot ēku energoefektivitāti un dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar ēku atjaunošanas procesiem.

Pasākuma laikā energoauditors dalībniekus iepazīstināja ar energoaudita rezultātiem Gulbenē, Līkā ielā 25A, piecstāvu dzīvojamai ēkai. Rezultāti sniedza konkrētu informāciju par ēkas energoefektivitāti un palīdzēja izprast, cik daudz enerģijas patērē māja. Auditors izklāstīja siltuma zudumu cēloņus un iespējamos pasākumus, kas varētu būt vispiemērotākie un izdevīgākie, lai samazinātu siltumenerģijas izmaksas, paaugstinātu ērtības un saglabātu ēkas ilgtspēju, ja ēkas iedzīvotāji vienotos par atjaunošanu.

Dalībnieki tika informēti par esošās siltumapgādes sistēmas novecojušo stāvokli, kas pārsniedzis kalpošanas ilgumu, un par nepieciešamību uzlabot ventilācijas sistēmu, lai nodrošinātu komfortablu uzturēšanos ēkā, tāpat analizēta pašreizējā nevienmērīgā siltuma sadale un ēkas sliktā siltuma noturība. Tika apspriesti arī praktiski padomi par atjaunošanas procesu, kas šobrīd esošās problēmas varētu risināt.

Pasākuma laikā izskanēja jautājumi par ēkas konstrukciju izturību un slodzi, ko radītu siltināšanas darbi, kā arī bažas par iespējamiem avārijas riskiem. Speciālisti uzsvēra, ka pirms ēkas atjaunošanas ir obligāti jāveic ēkas tehniskais apsekojumus, kuru veic sertificēts būvinženieris, novērtējot ēkas konstrukcijas, komunikāciju un inženiertīklu tehnisko stāvokli.  Tas atšķiras no novērtējuma, kuru sniedz energoauditors.

Diskusijas laikā tika uzsvērts, cik svarīgi ir rūpīgi izvēlēties piemērotākos risinājumus siltumam un ventilācijai, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu ēkas funkcionēšanu. Eksperti skaidroja, ka, lai arī ēku atjaunošana var būt dārga, bieži vien tas sniedz citus ieguvumus – uzlabotu dzīves komfortu, drošību, paaugstina īpašuma vērtību un samazina izmaksas par siltumenerģiju. Turklāt,  lai gan katram dzīvokļa īpašniekam ir iespējams uzlabot savu dzīvokli, ignorējot kopējās mājas problēmas un savlaicīgi neveicot nepieciešamos uzkrājumus remontdarbiem, var rasties dažādas avāriju riska situācijas.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apskatīt mājas atjaunošanas piemēru līdzīgā projektā kā daudzdzīvokļu ēka Līkā iela 25A. Tas sniedza konkrētu un vizuālu priekšstatu par gaidāmo iznākumu pēc iespējamas atjaunošanas. Apmeklētāji varēja aplūkot ne tikai, kāds varētu būt ēkas izskats, bet arī noskaidrot, kāds būtu tās funkcionālais potenciāls.

"Gulbenē mēs redzējām lielu interesi un aktīvu diskusiju par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Ir skaidrs, ka atjaunošana var būt nozīmīgs ieguldījums nākotnē, sniedzot ne tikai enerģijas taupīšanas priekšrocības, bet arī uzlabojot dzīves kvalitāti. Lai veiksmīgi īstenotu daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu, ir svarīgi iedzīvotājiem sniegt iespēju izteikt savas bažas un viedokļus, kā arī sniegt iespēju piekļūt nepieciešamajai informācijai, ko arī cenšamies sniegt šajos pasākumos un konsultācijās," uzsver Dace Pastva, VPR īstenotā projekta “RenoWave” eksperte daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas jautājumos.

VPR aicina ikvienu interesentu Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā turpināt sekot līdzi aktualitātēm un izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultatīvo atbalstu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas jautājumiem, sazinoties ar "Vidzemes EnergoGidu". Plašāka informācija un pieteikšanās konsultācijām pieejama, zvanot pa tālruni 26675337 vai rakstot uz e-pastu dace.pastva@vidzeme.lv. Seko līdzi jaunumiem mūsu Facebook lapā Vidzemes EnergoGids un vietnē www.vidzeme.lv.

Latvijā projektu  “Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā” (RenoWave) īsteno VPR un Baltijas Vides Forums. Tas tiek ieviests Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk informācijas par projektu šeit.