Projekti

2015.gadā ir organizēti vairāki sabiedrības līdzdalības veicināšanas pasākumi projekta “Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros, iesaistot dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājus no vairākiem novada pagastiem un pilsētas.

domaa.png

                Jauniešiem, kā arī visai kopienai svarīgi jautājumi tika aktualizēti astoņās līdzdalības veicināšanas aktivitātēs “Kafija ar politiķiem” Beļavas, Galgauskas, Litenes un Rankas pagastos, kā arī Gulbenē. Notikušas astoņas mazāko klašu auditorijai saistošas tikšanās ar deputātiem jeb “Saldējums ar lielajiem”, iesaistot 4.-6.klases skolēnus no Gulbīša un Gulbenes vidusskolām. Četros pasākumos “Kēkss ar profesionāli” 7.-9.klašu skolēni no Lejasciema un Gulbīša vidusskolām iepazina tādas profesijas kā ugunsdzēsējs, domes izpilddirektors un ekonomists.

                Galvenais aktivitāšu uzsvars tiek likts uz bērnu, jauniešu un pieaugušo līdzdalības veicināšanu, iesaisti savas dzīves un vides veidošanā, atbildības uzņemšanos par lokāla un globāla mēroga norisēm.

logo-global.png

 

Projekts „Globālās izglītības sabiedrības veidošana”, līguma Nr. DCI-NSAED/2012/287-929. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

                Ilze Vanaga
                Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciāliste