Projekti Izglītības ziņas
Ilustratīvs attēls no projekta noslēguma pasākuma

Kopš 2020.gada nogales Gulbenes novada pašvaldība ir bijis vadošais koordinators izglītības inovāciju stratēģiskās partnerības projektā “Izbēgt no izslēgšanas”.

Visu šo laiku 7 organizācijas (skolas, jauniešu centri, NVO) no 4 valstīm savstarpēji mācījās, veidoja, testēja un atkal izstrādāja jaunas nodarbības, aktivitātes, mācību stundas, izmantojot dažādus izlaušanās istabu elementus, principus un pieejas.

2023. gada 14.martā Stāmerienas pilī pulcējās ap  80 dalībniekiem no 11 valstīm projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā "Izlauzties no ikdienas”. Pasākuma mērķis bija prezentēt  “izlaušanās piedzīvojumus” kā vienu no efektīvas un iekļaujošas mācīšanās vides instrumentiem.

Visu projektu un pasākumu caurvija tēma – iekļaušana – kā iekļaut katru skolēnu mācīšanās procesā? Kā veidot iekļaujošu mācīšanās vidi, kā runāt ar skolēniem par dažādām iekļaujošas sabiedrības veidošanas tēmām? Kā būt iekļautam un kā iekļauties pašam?

Diskusijās, nodarbībās un, prezentējot izstrādātos atbalsta materiālus, projekta komanda centās  iedvesmot, iedrošināt un ļaut pieredzēt praktiski visiem pasākuma dalībniekiem (skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem) uz savas ādas dažādus “izlaušanās piedzīvojumus”, izpētīt projektā radītos atbalsta materiālus un iedziļināties iekļaušanas tēmā un diskutēt cik ikdienā klase ir iekļaujoša vide katram skolēnam?

Vairāk par projektu un ar izstrādātajiem atbalsta materiāliem pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem var iegūt Gulbenes novada mājas lapā, sadaļā “Projektos izstrādāto rokasgrāmatu un mācību materiālu apkopojums” kā arī projekta mājas lapā

Informācija par projekta sasniegtajiem rezultātiem:

Projektā izstrādātie atbalsta un metodiskie materiāli

Fotogrāfijas no pasākuma  -  https://failiem.lv/u/73v5fzpnr Fotogrāfe Herta Pugača.

Projektu finansē ES programma “Erasmus+”.