Projekti
att
att

Kvalitatīva izglītības nodrošināšana mūsdienās ir būtisks faktors sabiedrības attīstības veicināšanā. Svarīgākie uzdevumi iekļaujošā izglītībā ir skolēnu vienlīdzīgu iespēju mācību satura apguvē un vērtēšanā nodrošināšana, metodisko materiālu izstrāde atbilstoši skolēnu speciālajām/ individuālajām vajadzībām, lai sekmētu izaugsmes dinamiku, nodrošināt pieejamu, radošu un drošu vidi.

att

Iekļaušanās, mācīšanās, izlaušanās elementi - šie ir svarīgākie atslēgvārdi, ar kuriem var raksturot “Erasmus+” projektu “Escape Exclusion”. Viens no būtiskiem uzdevumiem šajā projektā ir iekļaujošu izlaušanās spēļu formātu izveide, testēšana un moduļu radīšana. No 11.maijam līdz 15.maijam Spānijas ciematā Olmedo notika radošs un aizraujošs mācību seminārs, kurā četru valstu - Latvijas, Spānijas, Nīderlandes un Itālijas - skolotāji un jaunatnes darbinieki testēja desmit dažādus izlaušanās spēļu formātus: puzli, mugursomu, koferi, kasti, galda spēli, karti, mapi, e-grāmatu, kārtis, telpas sadalītāju. Latviju šajā projektā pārstāv Rankas jauniešu centra “B.U.M.S” vadītāja Jana Kalniņa, Tirzas pamatskolas skolotāja Gunta Gruņiere un Gulbenes novada vidusskolas skolotājas Zita Grinberga un Vita Medniece.

Ar ko atšķiras “izlaušanās istaba” un “izlaušanās” spēles, ko veido projekta dalībnieki? Atbilde ir vienkārša - “izlaušanās istabas” ir paredzētas, lai kopā ar ģimeni, draugiem vai klasesbiedriem baudītu piedzīvojumu un risinātu dažādus rēbusus, mīklas u.tml. Izlaušanās istabas var būt ar izglītojošu saturu. Tas ir piedzīvojums nelielai grupai - 4-5 cilvēkiem. Izlaušanās spēļu citi formāti projektā “Escape Exclusion” tiek veidoti tā, lai mācību saturu skolēni varētu apgūt inovatīvā veidā. Taču vēl svarīgāks par mācību saturu ir iekļaušanas aspekts. Katram spēles dalībniekam jājūtas iederīgam, jāmācās, sadarbojoties ar grupas dalībniekiem. Spēles ir piemērotas arī klasēm, kurā ir liels skolēnu skaits.

Gulbenes novada skolotāji izstrādāja 2 izlaušanās spēļu formātus. Viens no tiem ir “telpas sadalītājs”. Tā mērķis ir fiziski sadalīt telpu 4 daļās. Skolēni sadarbojas mazākās grupās, lai paralēli atrisinātu 4 mācību uzdevumus, pēc tam iepazīstinātu klasesbiedrus ar iegūto informāciju un atrisinātu noslēguma izaicinājumu. Šo spēles formātu ir iespējams adaptēt jebkuros mācību priekšmetos, apgūt kompetences un caurviju prasmes. Pēc šī semināra tika iegūtas vērtīga atziņas tā pilnveidošanā un idejas turpmāko tēmu izstrādāšanai. Pie šī formāta kopš 2021.gada augusta strādā Gunta un Jana.

att

Otrs spēļu formāts ir “izlaušanās puzle”. Gulbenes novada vidusskolas skolotājas Zita un Vita izveidoja spēli klases stundām, kurā ir integrēts dabaszinību priekšmeta saturs, kas saistīts ar tēmu “Mežs”. Spēle sastāv no 6 puzlēm, kas piemērota arī klašu grupām ar lielu skolēnu skaitu. Spēle tika testēta piecās Gulbenes novada vidusskolas klasēs, to Spānijā izmēģināja arī projekta “Escape Exclusion” dalībnieki, kuri sniedza vērtīgu atgriezenisko saiti ar ieteikumiem formāta un izlaušanās spēles elementu uzlabošanai. “Izlaušanās puzles” veidotājas atzīst, ka seminārā guvušas iedvesmu un lieliskas idejas darbam, lai veidotu iekļaujošu, radošu vidi saviem skolēniem un uzsāktu darbu jauna izlaušanās formāta (“izlaušanās mugursomas”) izveidē. Līdz nākamā gada aprīlim plānots radīt moduli, kas būs noderīgs arī citiem skolotājiem visā pasaulē.

Vita Medniece, Gunta Gruņiere, Zita Grīnberga

Projekta aktivitātes arī:

 https://www.facebook.com/lookingatlearning 

http://lookingatlearning.net/

att