Projekti

16.-17.augustā viesu namā “Lācītes” kopā sanāca Gulbenes novada pedagogi, karjeras izglītības skolotāji, jaunatnes darbinieki un skolēnu un skolotāju atbalsta personas, lai iepazīstinātu ar starptautiskā projekta “Drop In” ietvaros tapušajiem intelektuālajiem rezultātiem, kā arī sniegtu dalībniekiem praktiskas zināšanas un pieredzi dažādu neformālās izglītības metožu/aktivitāšu izmantošanā.

Izmantojot neformālās izglītības metodes, tiek paplašinātas skolotāju zināšanas un metodiskā bāze, lai motivētu skolēnus mācīties, lai samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Pirmā diena vairāk tika veltīta profesionāliem izaicinājumiem, saliedētībai, lai radītu efektīvu mācību vidi, kā arī izstrādātā mācību materiāla un projekta koncepcijas izklāstam. Tāpat tika analizēts skolēnu vērtējums, viņu sasniegumi un grūtības, ar kurām saskaras pedagogi ikdienas darbā, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu skolēnu vidū. Tika izprasts neformālās izglītības jēdziens.

Otrās dienas laikā turpinājās neformālās izglītības metožu apguve tēmā "Savas vides veidošana un atbildības uzņemšanās par to". "Izglītības un mācīšanās motivācijas nozīme". Iemācieties pateikt nē. Pārliecinoša komunikācija. Tika runāts par projekta “Drop In” pieeju integrēšanu skolā pedagogu atbalstam, izstrādāts plāna projekts aktivitāšu īstenošanai ikdienas darbā un runāts par to, kā šajā procesā sadarboties novada līmenī un atbalstīt vienam otru.

Rezultātu izplatīšanas pasākuma dalībnieku atsauksmes un jautājumi, kas liek aizdomāties:

Ar prieku piedalīšos vēlreiz!Ir labi! Idejas nodarbībām un ģimenei! Noderīgas, jaunas idejas!Paldies par super intensīvo, radošo un interesanto darbu.Ir vērts apmeklēt, iesaistīties, pievienoties, ļauties un baudīt!Daudz ideju darbam.Kā pateikt nē?Jāatceras, ka ir pieejami materiāli, kurus var atkārtoti izlasīt un atsvaidzināt zināšanas.Kā atrast laiku sarunai ar jauniešiem ne tikai audzināšanas stundās, ja nav audzināmas klases?Vai es varētu izmēģināt metodi "Alligator River Story" vecāku sapulcē?Kā ikdienā pēc iespējas vairāk atcerēties visas labās metodes?

Projekta rezultāti šeit: https://drop-in.eu/results/

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Eiropas Savienības Erasmus+ programma
drop
Gulbenes novads

 

 

 

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste