Projekti
karjeras_projekts_otrs_gads.jpg

Gulbenes novada dome ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinājumu karjeras izglītības aktivitāšu plānam, kas nozīmē to, ka pašvaldība var veiksmīgi uzsākt otro projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijas gadu.

No 2017.gada oktobra līdz 2018.gada jūlijam ieplānoti 26 pasākumi, no kuriem divi būs novada mēroga – Gulbenes novada Karjeras diena 2018.gada martā un Karjeras vasaras dienas “Kamēr augu, tikmēr domāju” 2018.gada jūnijā un jūlijā. Pirmie pieci pasākumi ieplānoti jau oktobra nogalē. Kopumā visu pasākumu realizēšanai piešķirti 12 974 eiro.

„Pirmajā gadā  vairāk laika tika veltīts projekta iespēju apzināšanai, dokumentācijas sakārtošanai, pedagogu karjeras konsultantu mācībām, protams, notika arī pasākumi skolēniem karjeras atbalsta projekta ietvaros. Savukārt otrajā gadā uzsvars tiks likts uz aktivitātēm, kas mudinās skolēnus izvērtēt izglītības iespēju piedāvājumu un iepazīt darba pasauli –gan mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, gan IKT jomā, gan citās nozīmīgās nozarēs,  kā arī izzināt vietējo uzņēmējdarbības vidi. Projekta realizācija Gulbenes novadā ir iesākusies veiksmīgi. Par to liecina saņemtās uzslavas pedagogu karjeras konsultantu tikšanās laikā, kas notika augustā Rēzeknē, – pirmā gada laikā mums ir izveidojušās labas iestrādnes, un Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Raisa Raga prezentēja vasarā notikušo nometni “Radoša uzņēmējdarbība” kā vienu no vērtīgākajiem un veiksmīgākajiem pasākumiem skolēniem karjeras atbalsta projekta ietvaros,” informē Jolanta Zirne, kas šajā projektā darbojas kā pedagogs karjeras konsultants.

Ar šo gadu  Gulbenes novadā palielinās projekta izmēģinājumskolu skaits – no 7 uz 11 (Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Stāmerienas pamatskola, Gulbenes sākumskola, Gulbenes 2. vidusskola, Stāķu pamatskola, Gulbīša pamatskola, Galgauskas pamatskola, Rankas pamatskola, Tirzas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Lizuma vidusskola). Šīs ir tās skolas, kurās pedagogs karjeras konsultants strādās pastiprināti. Savukārt novada organizētajos centralizētajos pasākumos varēs piedalīties arī citas skolas.

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste