Projekti
att

16.maijā darba pasaules iepazīšanai Stāķu pamatskolas 1.-5. klašu skolēniem notika karjeras izglītības pasākums “Iepazīstu ražotnes”, kura laikā apmeklējām ražošanas uzņēmumu SIA “Rūjienas saldējums”. Uzņēmuma gide Ieva sniedza informāciju par to, kāds bija saldējuma ražošanas process pirms 60 gadiem un kā darbs tiek organizēts šodien. Mums, darbojoties grupās, tika dots uzdevums nosaukt galvenās atšķirības, kas mainījies šo gadu laikā.

 

Vērojām video, kā top saldējuma tortes, kociņsaldējumi, vafeļu glāzīšu saldējumi, vafeļu konusa saldējumi. Mūsdienās darba process, protams, ir mehanizēts, tas ir ļoti attīstījies, salīdzinot ar uzņēmuma pirmsākumiem. Sarunas gaitā secinām, ka vajadzīgi gudri cilvēki, kuri pārrauga šo mehanizēto procesu un prot arī labot kļūmes, kas ražošanas procesā rodas. Šajā uzņēmumā strādā datorspeciālisti, pārtikas tehnologi, mehāniķi, piena produktu pārstrādātāji, ražošanas ceha strādnieki, mārketinga un pārdošanas speciālisti, grāmatveži, šoferi, apsargi, kurinātāji.

Mums bija iespēja uzklausīt Daci, kura ir pārtikas tehnologs. Viņas uzdevums ir veidot jaunas saldējumu receptes, uzlabot jau esošās receptes. Pārtikas tehnologs regulē, cik daudz katra sastāvdaļa jāpievieno, lai saldējuma garša būtu ideāla. Dace pastāstīja, ka pārtikas tehnologs arī plāno ražošanu. Šo profesiju var apgūt LLA, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā u.c.

Ar interesi uzklausījām stāstījumu par dažu veidu saldējuma ražošanas īpatnībām. Gide Ieva mums lika padomāt, kāds varētu būt iemesls katrai šai atšķirībai un īpatnībai. Ar gides uzvedinošo jautājumu palīdzību mēs spējām atklāt šos iemeslus un tos pamatot.

Noslēgumā mums tika piedāvāta iespēja arī pašiem apskatīt, pasmaržot, pagaršot un izbaudīt dažādus saldējuma veidus.

Pēc pasākuma sapratām, cik daudz dažādu profesiju pārstāvjiem jāstrādā, lai taptu šis garšīgais brīnums - saldējums.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

ieguldījums tavā nākotnē

 Inese Bodunova,
Stāķu pamatskolas skolotāja