Iedzīvotāju informāijai

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros šobrīd tiek plānots atbalsts personām ar invaliditāti individuālo mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai. Pasākuma ietvaros plānots uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās. Pasākumā plānots sniegt atbalstu 2 personām Gulbenes novadā uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošanai u.c. pielāgošanas darbiem pēc iedzīvotāja vajadzībām. 

Apzinot novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai, Gulbenes novada Sociālais dienests aicina atsaukties novadniekus un aizpildīt pieteikuma iesnieguma formu. Uzzini vairāk, rakstot sarmite.ozolina@gulbene.lv vai alise.rubene-dune@gulbene.lv, zvanot +371 26412364 vai +371 64473229.