attēls: par ielu tirdzniecības atļaujām kapusvētkos 2024

2024.gada 28.jūlijā Gulbenes pilsētas vecajos kapos un Tanslavu (jaunajos) kapos norisināsies kapusvētki.

Gulbenes pilsētas pārvalde aicina reģistrēt dalību ielu tirdzniecībai ar ziediem telefoniski, zvanot uz pārvaldi darba laikā, tālrunis +371 27817958, no š.g. 17.jūlija plkst.10.00 līdz š.g. 19.jūlija plkst.11.00. Piesakot dalību, iespējams izvēlēties tirdzniecības sektoru.

Reģistrētie tirdzniecības dalībnieki iesniegumus var iesniegt klātienē, elektroniski parakstītus sūtīt uz e-pastu: dome@gulbenesdome.lv., vai sūtīt uz Gulbenes pilsētas pārvaldes e-adresi.

Atļaujas klātienē izsniegs š.g. 23.jūlijā, 24.jūlijā un 25.jūlijā no plkst.9.00 līdz plkst.15.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Informējam, ka Gulbenes novada dome 2024.gada 25.aprīlī pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”, kuros mainījusies pašvaldības nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās.

Tirdzniecības vietu skaits :

  • Gulbenes pilsētas vecie kapi – 48 
  • Tanslavu (jaunie) kapi – 19 

Iesniegumu veidlapa