Projekti

Gulbenes novada pašvaldība kopā ar partneriem no Grieķijas, Francijas, Itālijas, Polijas un Rumānijas nolēma apvienoties projektā Be:In (Iekļaujošā līdzdalība), lai izpētītu dažādus sabiedrības līdzdalības veicināšanas veidus un savstarpēji dalītos ar labās prakses piemēriem sabiedrības iesaistīšanā un lēmumu pieņemšanā.

Divu gadu darbs un četras studiju vizītes ir vainagojušās ar visu partneru labās prakses piemēru apkopojumu vienā materiālā:

 

att

Šis projekts (Nr. 2016-1-FR01-KA204-024219) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.