Sabiedrības aktivitātes
att

Tev ir ideja, bet īsti nezini, kā to realizēt? Vēlies organizēt kādu pasākumu vai aktivitāšu ciklu?

Skat, te ir piedāvājums! Piedalies “Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursā 2022” un realizē savu ideju!

Jautāsi, ar ko sākt un kā iesniegt savas idejas pieteikumu?

Vispirms izlasi nolikumu, aizpildi pieteikumu un piesakies finansējumam EUR 400 apmērā, līdz 2022.gada 31.maijam.

Kas seko tālāk?
Tu realizē savu ideju laika posmā no 2022.gada 15.jūnija līdz 2022.gada 20.novembrim. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laika pēc projekta noslēgšanās, iesniedz Gulbenes novada jauniešu
centram “Bāze” projekta saturisko un finanšu atskaiti.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Vairāk par projektu konkursu lasi: www.labisbabis.lv

vai neskaidrību gadījumā sazinies ar GNJC “Bāze” projektu vadītāju, rakstot e-pastu: lelde.vilka@gulbene.lv