Projekti

Gulbenes novada pašvaldība kopā ar partneriem no Spānijas, Itālijas, Nīderlandes un Latvijas ir uzsākusi darbu pie jaunu iekļaujošu un izglītojošu metodisko rīku radīšanas un testēšanas skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem, izmantojot brīvā laika pavadīšanas spēles - izlaušanās istabas (Escape room) pieeju, šādā veidā veidojot iekļaujošāku skolas vidi jebkuram skolēnam un skolotājam. Projektā no Gulbenes novada ir iesaistījušies pedagogi un jaunatnes darbinieki no  Gulbenes novada vidusskolas, Tirzas pamatskolas un jauniešu centra “B.u.M.s.”.

Vasaras nogalē, no 22. līdz 28.augustam, Jaunpilī satikās skolotāji un jaunatnes darbinieki no projekta partnervalstīm. Mācību laikā praktiski izmēģinājām izlaušanās istabas, dažādas galda, sižeta un kāršu spēles. Liels pārsteigums bija par puzlēm, kurās ir apslēpti āķīgi uzdevumi. Katrā  no spēlēm ir elementi, ko var izmantot mācību procesā. Nedēļas laikā arī pašiem bija uzdevums izstrādāt izglītojošu nodarbību, izmantojot vienu no izlaušanās istabu spēļu veidiem. Tirzas pamatskolas skolotāja Gunta kopā ar jaunatnes darbinieci Janu izstrādāja ģeogrāfijas stundu, kuras laikā klase ir sadalīta četrās daļās. Mazajās komandās tiek veikti uzdevumi, kas balstīti uz lasītprasmes attīstīšanu un ģeogrāfisko zināšanu nostiprināšanu. Rezultātā katra ko grupām iegūst elementu, kas jāsavieno visai klasei kopā, lai atrisinātu konkrētu problēmu. Gulbenes novada vidusskolas skolotājas Zita un Vita izvēlējās puzles, kā mācību metodi. Tika izstrādāta dabas zinātņu stunda par meža veltēm. Plānots klasi sadalīt sešās mazākās grupās, kurās jāsaliek viena puzle un jāatrisina blakus esošais uzdevums. Katra no komandām iegūst vienu skaitli, kas noslēgumā veido kodu.

Uzsākot jauno 2021./2022. mācību gadu, Tirzas pamatskolā jaunās zināšanas jau ir liktas lietā, un tika izveidota izlaušanās istaba, ar mērķi saliedēt klasi un “iedzīvināt” skolas logo. Pedagogiem pēc šīs aktivitātes notika metodiskā nodarbība, lai iepazīstinātu ar dažādiem izlaušanās spēļu elementiem un to iespējamo pielietojumu savās stundās.

Rudens periodā ir sākts darbs pie izstrādātā nodarbību plāna materiālu, satura un dizaina izstrādes, lai vēlāk jauno nodarbību varētu izmēģināt darbā ar skolēniem, novērtējot un analizējot skolēnu iekļaušanās dinamiku nodarbībā un apgūstamajā tēmā. 

Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work (Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem) ir starptautisks stratēģiskās partnerības projekts, ko  finansiāli atbalsta Eiropas Savienības programma “Erasmus+”. Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA201-077539.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

escape_logo.jpg

 

 

erasmuslogoj_0.jpg

 

 

 

Gunta Gruņiere,
Tirzas pamatskolas skolotāja