Projekti

Pakāpeniski noslēgumam tuvojas Emzes parka kultūrvēsturiskās daļas kopšanas darbi. Jau pašlaik, izkopjot taciņas, kas savieno abus mūsu pilsētas lielākos parkus – Emzes parku un Spārītes parku, iedzīvotājiem ir nodrošināta ērtāka parka daļas izmantošana pastaigām, rekreācijai vai sportiskām aktivitātēm. Tiek veikti noslēguma darbi pie teritorijas kopšanas plāna izstrādes parka kultūrvēsturiskajai daļai un izveidotas skatu līnijas uz Emzes dīķi, bet atsevišķos taku posmos visā parka teritorijā ir uzstādītas norādes un soliņi, kur pastaigas laikā tvert mirkli atpūtai vai baudīt parka daudzveidīgo dabu.

Speciālisti ir sākuši plānot arī dendroloģisko stādījumu atjaunošanu un veic vēsturisko stādījumu atsegšanu un izkopšanu. Pavisam drīz tiks uzsākta  takas atjaunošana ap Emzes dīķi, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, informācijas zīmēm un norādēm.

Sadarbojoties vairākām Gulbenes novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, norit darbs pie tūristiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem saistošu pastaigu maršrutu izstrādes, kas būs trīs dažāda garuma tematiskas takas teju 8 km kopgarumā. Plašāka informācija par maršrutiem būs pieejama vēlāk.

Plašie parki ir lielākā Gulbenes dabas bagātība, tāpēc pašvaldība ar īpašu rūpību plāno to iedzīvināšanu un attīstību.

Emzes parka sakārtošanas darbi norit trīs projektu ietvaros, kurus finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds: “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” (Nr. 1 08/106/2020), “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā - 2.kārta” (Nr. 1 08/4/2021), “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā”(Nr. 1-08/34/2021).

 

b.jpg

 

 

 

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste