Pašvaldība informē

Gulbenes novada pašvaldības informatīvais izdevums "Gulbenes Novada ziņas" maija numurs dodas pie saviem lasītājiem! 

Pagastu teritorijā informatīvais izdevums tiek izplatīts ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību. 

Gulbenes pilsētā izdevumu var saņemt:

  • Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (pašvaldības ēkā),
  • Gulbenes novada bibliotēkā,
  • Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze”,
  • Gulbenes novada sociālajā dienestā.