Attēls: izsaki viedokli par saistošo noteikumu projektiem

Līdz 13.jūnijam aicinām izteikt viedokli Par sociālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā

Līdz 16.jūnijam aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem:

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem Jūs varat izteikt brīvā formā vai izmantojot sagatavotās veidlapas:

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (parakstīšanai ar elektronisko parakstu)

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (parakstīšanai papīra formātā)

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā Jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e adresē
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi priekslikumi@gulbene.lv
  • nosūtot pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu)
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē vai pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.