SN projekts
SN projekts

No 2023.gada30. novembra līdz 13.decembrim ikviens aicināts izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu “Par Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā tiek sniegts Gulbenes novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Par viedokļa sagatavošu un iesniegšanu