Izglītības ziņas Žetonu vakars
Attēls: Izskanējis žetonu vakars “Kāpjam augstāk!”

8.marta vakars Gulbenes novada vidusskolā bija īpaši skaists. Mūsu divpadsmitie saņēma skolas piederības zīmi – žetonu.

“Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā. Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi pašu.”

(P.Koelju)

Tas bija emocionāli bagātīgs un piesātināts vakars. Bija gan skaļi aplausi un ovācijas, gan smiekli un aizkustinājuma asaras. Bija prieks, gandarījums, lepnums un pateicība.

Mirkli pirms eksāmeniem, mirkli pirms došanās lielajā dzīvē divpadsmitie parādīja savus talantus, atklāja savu radošumu un uzņēmību, iepriecināja ar dziesmām, dejām, priekšnesumiem, kā arī atskatījās uz 12 skolas gados piedzīvoto un paveikto.

Žetonvakara scenārija autores ir Līga Belova (12.b) un Liene Baumane (12.u), taču, lai to īstenotu, visas trīs 12.klases plānoja, darbojās un realizēja ieceres kopā. Audzinātājas – Aivija Grīnberga, Evita Zālīte un Ilunda Reihlere – bija skolēnu lielais atbalsts, palīdzības un iedvesmas avots.

Skolēni šajā vakarā teica paldies vecākiem un ģimenēm, audzinātājām, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Īpaši emocionāls bija mirklis, kad divpadsmitie aicināja priekšā un pateicās savām pirmajām audzinātājām: Elitai Reinsonei, Sandrai Meisītei, Sarmītei Ielejai, Arnitai Zipovai, Annai Petrovičai, Līgai Velpai, Lienītei Leišauniecei, Marutai Sudarei, Rigondai Pinkai, Zintai Vēciņai un Mārītei Cinglerei. Gan skolēnu, gan skolotāju seju rotāja neviltots smaids, bet acu kaktiņos mirdzēja aizkustinājuma asaras.

Tradicionāli tika piešķirts “Īpašais žetons”. Katra 12.klase izvēlējās skolotāju – “Īpašā žetona 2024” saņēmēju. Tas bija skolotājs, par kuru klasē vienojās. Nominanti bija vairāki. Kritēriji arī dažādi – ar kuru izveidojušās vislabākās attiecības, kurš iedvesmojis, bijis piemērs u.c. 12.b klase “Īpašo žetonu 2024” dāvāja skolotājai Diānai Briedei, 12.g – Solvitai Vīcupai-Ulmei, 12.u – Ilzei Kalvei.

Paldies par šo brīnumaino vakaru 12.g klasei un audzinātājai Aivijai Grīnbergai, 12.u klasei un audzinātājai Evitai Zālītei, 12.b klasei un audzinātājai Ilundai Reihlerei!

Par foto mirkļiem paldies Artai Bērziņai. (Vairāk foto var apskatīt skolas mājaslapā: www.gnvsk.lv)

Skolas direktore Liena Silauniece savā uzrunā teica, ka žetonu vakars ir sava veida atvadas no skolas. Tad nu šīs bija vienas skaistas un krāšņas atvadas. Bet nekas jau nebeidzas! Vēl priekšā svarīgais un satraukuma pilnais eksāmenu laiks. Tad nu – tikai uz priekšu!