Izsludināta bērnu vasaras nometņu pieteikšanās Gulbenes novadā

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā nometņu projektu konkursā, kura ietvaros bija iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai 2023.gada vasarā, tika iesniegti 8 pieteikumi. Izvērtējot visus pieteikumus, tika pieņemts lēmums līdzfinansēt 7 bērnu vasaras nometnes.

N.p.k.

Iesniedzējs

Nometnes nosaukums

Nometnes tips

Norises vieta

Dalībnieku vecums

Norises laiks

Nometnes vadītāja kontaktinformācija

Dalības maksa

1.

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs

“Piedzīvo Druvienas muižas stāstus”

atvērta, dienas

Druviena

7-18 gadi

07.08.– 11.08.2023.

Ineta Mača, mob.+371 29613929,
e-pasts: maca.ineta@inbox.lv

Baiba Eiduka, mob.t. +371 22441715

e-pasts: druviena@gulbene.lv

10 EUR

Druvienas muižas vēstures iepazīšana ar interesantu stāstu starpniecību, radošās aktivitātes īstenojot savas idejas, jaunu prasmju apgūšana radošās darbnīcās darbā ar krāsām, tekstīlijām, veidošanā, audumu apdrukā, konstruēšanā.

2.

Gulbenes Mākslas skola

“Piezūmojam ZAĻO!”

atvērta, dienas

Gulbene

10-14 gadi

07.08.– 11.08.2023.

Sandra Dikmane, mob. +371 29477941,
e-pasts: sandra.dikmane@gulbene.edu.lv

25 EUR

Iespēja iepazīt mākslas skolas vidi, pedagogus, profesionālus māksliniekus, mākslinieku darbnīcas un muzeju, “iekāpt mākslinieka kurpēs, iztēloties, projektēt, apgūt jaunas praktiskā darba prasmes un jaunas zināšanas par skanogrāfiju, cianotipiju, eko druku, auduma un papīra apdruku, gleznošanu ar akvareli, porcelāna apdruku,  izbraukumi pie Gulbenes novadā dzīvojošiem un aktīvi strādājošiem māksliniekiem.

3.

SIA RUDUU”

“Sāc ar sevi”

atvērta, dienas

Stāķi

11-15 gadi

26.06-30.06.2023.

Alise Rubene-Dūne
mob. +371 26484322,

e-pasts: info@ruduu.eu

25 EUR

Tradicionālas un netradicionālas sporta spēles un fiziskas aktivitātes, radošas darbnīcas, iespēja iepazīt dažādu produktu pagatavošanu, latviešu tradīciju izzināšana, tuvējās apkārtnes tūrisma objektu iepazīšana.

4.

JC Bāze

“Pazudis kalnī 2023”

Atvērta, diennakts

Zemessardzes poligons Galgauskā

15-18 gadi

17.07.-21.07.2023.

Amanda Sinka
mob. +371 27731511, e-pasts: amanda.sinka@gulbene.lv

nav

Iepazīšanās ar LR Zemessardzes, Valsts Robežsardzes un Valsts Policijas darbu specifiku. Iespēja apgūt tādas iemaņas kā izdzīvošana meža apvidū un darbošanās komandā.

5.

JC Bāze “Pulss”

“Sporto esi laimīgs 3”

atvērta, dienas

Lejasciems

7-12 gadi

24.07. -28.07.2023.

Ieva Milne
mob. +371 28328499
e-pasts: pulss@gulbene.lv

5 EUR

Iespēja tikties, iepazīties un gūt jaunu pieredzi dažādos sporta veidos, pilnveidot zināšanas par sportu un piekopt veselīgu dzīvesveidu.

6.

Gulbenes novada bibliotēka

“Sekojiet pavedieniem 4”

atvērta, dienas

Gulbene, ar izbraucieniem  uz pagastiem

9-12 gadi

07.08.– 11.08.2023.

Solvita Lībere, mob.+371 28370562,
e-pasts: solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

30 EUR

Iespēja iepazīt novada pagastu bibliotēkas, kultūrvēsturiskās vietas, vietējos uzņēmīgos cilvēkus. Nometnes laikā paredzēti 5 braucieni uz Beļavas, Tirzas, Stāmerienas, Litenes, Lejasciema pagastiem.

7.

Tirzas pamatskola

“Par zaļu pat vēl zaļāks”

Slēgta, dienas

Tirza

10-15 gadi

12.06 - 16.06.2023.

Gunta Gruņiere, mob.+371 26485154,
e-pasts: gunta.gruniere@gulbene.lv

nav

Nometne Tirzas un Lejasciema pamatskolas bērniem dejas prasmju izkopšanai un nostiprināšanai, vispārējās fiziskās sagatavotības stiprināšanai, radošuma un saliedēšanās veicināšanai.

 Pašvaldības finansiālais atbalsts ir paredzēts Gulbenes novadā deklarēto bērnu dalības nodrošināšanai nometnē. Nometnē var piedalīties arī bērni, kuri nav deklarēti novada teritorijā. Tādā gadījumā visus ar dalību nometnē saistītos izdevumus sedz ģimene.