Projekti
1k_img-20171211-wa0011.jpg

Lai veicinātu vietējo senioru (50+) iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, mazinātu viņu sociālo izolētību, veicinātu pilsonisko līdzdalību un paaugstinātu organizāciju kapacitāti brīvprātīgo uzņemšanā, Gulbenes novada dome ir iesaistījusies jaunā starptautiskā projektā „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors).

k_img-20171211-wa0057.jpg

„Šis vienlīdz ir gan turpinājums, gan noslēgums iepriekš realizētajiem pieaugušo neformālās izglītības projektiem „Senior Pass” un „Senior Plus”. Arī šajā projektā mācīsim seniorus lietot informācijas tehnoloģijas, ar neformālās izglītības metožu palīdzību izzināsim un akcentēsim viņu stiprās puses, palīdzēsim celt pašapziņu. Taču šoreiz uzsvars tiks likts uz iesaistīšanos senioru brīvprātīgajā darbā – gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Vēl viens jaunums ir mācību programma organizācijām, kuras jau uzņem vai arī tikai vēl domā par brīvprātīgo uzņemšanu pie sevis. Gala rezultātā taps vadlīnijas organizācijām par to, kā organizēt un veicināt senioru brīvprātīgo darbu. Bet pirms tam veiksim izpētes darbu par pieejamajiem resursiem šajā jomā. Ir paredzētas arī  mācības un studiju vizītes pasniedzējiem, kuri dzīvē ieviesīs projektā izstrādātās  metodes senioriem un organizācijām,” stāsta projekta koordinatore Gulbenes novadā Anita Birzniece.

k_img_4407.jpg

Kopumā aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 3 vietējās nevalstiskās organizācijas un 10 seniorus, no kuriem 6 veiks brīvprātīgo darbu tepat uz vietas, savukārt pārējie 4  - kādā no projekta partnervalstīm.

Projekta gaitā tiks organizēti divi rezultātu izplatīšanas pasākumi. Pirmais no tiem notiks vietējā mērogā 2018. gada septembrī un būs paredzēts mērķauditorijas iepazīstināšanai ar projekta ideju, plānotajām aktivitātēm, izstrādāto mācību programmu. Savukārt otrs šāds pasākums notiks 2019. gada oktobra sākumā jau starptautiskā līmenī, jo tiks apvienots ar visu projekta partneru tikšanos.

Projektā ir iesaistītas 6 valstis – Lielbritānija (vadošais partneris), Itālija, Portugāle, Francija, Polija un Latvija (Gulbene).

Projekts „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-0365 tiek realizēts laika posmā no 01.10.2017. līdz 30.11.2019.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

seniors_active_web.jpg
co-fund_erasmus-1.jpg

 

 

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste