Projekti
io_1.jpg

 

Starptautiskais projekts “Local and Internationa Active Seniors” ir noslēdzies, un ir pienācis laiks dalīties ar tā rezultātiem.

Divu gadu laikā projekta partneri no Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Portugāles, Polijas un Latvijas izstrādāja un testēja mācību programmas, kas vērstas uz to, lai veicinātu cilvēku vecumā 50+ iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, uzlabotu brīvprātīgā darba procesus organizācijās, kas uzņem brīvprātīgos, samazinātu sociālo izolētību un uzlabotu prasmes informāciju tehnoloģiju jomā.

 

Mācību programma vietējām organizācijām, kā organizēt un veicināt senioru brīvprātīgo darbu Projekta laikā gūtās atziņas Pieaugušo cilvēku, kas vecāki par 50 gadiem, mācīšanās caur brīvprātīgo darbu Aktivitāšu kopums brīvprātīgajiem senioriem 50+, aktivitāšu kopums organizācijām, kas uzņem brīvprātīgos 50+, labās prakses piemēri brīvprātīgo senioru 50+ vadīšanai

Visi intelektuālie rezultāti visās projekta partneru valodās ir pieejami projekta mājaslapā: senioractive.co.uk.

Aktivitātes notiek starptautiska projekta „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co-fund_erasmus-1.jpg
seniors_active_web.jpg

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste