Projekti

12.decembrī kopā sanāca Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti un karjeras izglītības  īstenotāji no novada izglītības iestādēm, lai izvērtētu karjeras atbalsta projekta ietvaros veiktās aktivitātes.

karj_kons.jpg

Savā pieredzē un ieguvumos dalījās pedagogi karjeras konsultanti - Raisa Raga, Jolanta Zirne, Sandra Resne, Daiga Bleikša, Inta Ceriņa, savukārt Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls sniedza izvērtējumu karjeras izglītības īstenošanā novada kontekstā 2018.gadā. J.Zirne aprobēšanai pasākuma laikā piedāvāja arī karjeras atbalsta metodiskās spēles.

Izglītības iestāžu pārstāvji strādāja darba grupās un izvērtēja paveikto iepriekšējā karjeras izglītības realizēšanas periodā.

Izglītības iestāžu darba grupu secinājumi

Ieguvumi, plusi karjeras izglītības īstenošanas procesā

Nopietnāka pieeja karjeras jautājumiem no skolēnu pusesIespējas skolēniem karjeras attīstības atbalstam, ko novērtē arī vecākiVienots skatījums karjeras izglītības aspektā novada kontekstāVērtīgi pasākumi, t.sk., reālas uzņēmējdarbības vides iepazīšana

Izaicinājumi, pilnveidojamie aspekti karjeras izglītības īstenošanas procesā

Nepieciešama projektu apvienošana un sasaiste karjeras izglītības mērķu īstenošanaiLielāks akcents skolēnu izpētei, spēju attīstīšanaiUzņemtspējas veicināšana skolēniemVecāku un ģimenes izglītošana karjeras izglītības jautājumosSadarbības veicināšana ar uzņēmējiem izglītības procesāVeicināma skolu pārstāvju dalīšanās pieredzē par vērtīgiem karjeras izglītības pasākumiem

Pasākuma noslēgumā tika pārrunāti 2019. gadā veicamie darbi un uzdevumi karjeras izglītības jomā.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

log-esf.jpg

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants