Projekti

Vasara skolēniem dod iespēju ne tikai atpūsties no skolas, mācību stundām un mājas darbiem, bet arī lietderīgi pavadīt laiku. Skolēni no Gulbenes 2.vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piedalījās vasaras nometnē “Radoša uzņēmējdarbība”, kas notika no 26. līdz 30.jūnijam viesu namā “Sonāte” Stāmerienas pagastā.

Nometne tika paredzēta, lai rosinātu pusaudžus un jauniešus lietderīgi un mērķtiecīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī plašāk iepazītu profesiju pasauli, uzņēmējdarbību, veidotu pilnīgāku priekšstatu par darba vidi, palīdzētu saprast, kādā jomā viņi nākotnē vēlētos strādāt, iepazītu sava novada uzņēmējus, darba devējus un saimnieciskās darbības veicējus.

Pirmajā dienā diplomēta mazā biznesa konsultante Jolanta Priede no Rīgas vadīja nodarbību par radošuma, prezentēšanas prasmju, sarunu organizēšanas prasmju attīstīšanu, savu ideju plānošanu un īstenošanu. Skolēni darbojās grupās un veidoja savus produktus. Izrādījās, ka no pirmajā mirklī šķietami nesavienojamām lietām var izveidot jaunu un lietderīgu preci.

Skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA”Latgran”. Sarežģītas, modernas tehnoloģijas, kokapstrādes operatora darbs pie vairākiem datora monitoriem, liela ražošanas jauda, darba drošība – tas viss palika atmiņā.

Pretstats kokapstrādes uzņēmumam bija radošā darbnīca un konditora profesijas iepazīšana Gulbenes uzņēmumā “Gardums”. Uzņēmuma saimniece Inese Veismane izstāstīja par uzņēmuma sākuma posmu, grūtībām un panākumiem. Vislielākais prieks skolēniem bija bulciņu veidošana ar savām rokām. Konditora profesija prasa pieredzi, talantu un spēku.

Gulbenes novadā darbojas arī pavisam jauni uzņēmēji, kuri nesen sāka nodarboties ar uzņēmējdarbību, piemēram, Arvis Rubenis. Viņš prot aizraut skolēnus sava darbnīcā. Nebija iespējams skolēnus dabūt no tās ārā, kamēr viņi neizgatavoja sev koka gredzenus.

Individuālais uzņēmums “Samiņi” pārsteidza ar savu vēsturi, jo ir vienīgais krāsns podiņu ražotājs, kas joprojām izmanto unikālas pērnā gadsimta trīsdesmito gadu iekārtas un roku darbu.

SIA ”Baltic Disc Golf” līdzīpašnieks Pēteris Pabērzs disku golfa parka „Stari” aizrāva skolēnus ar savu stāstījumu par to, kādām rakstura īpašībām jābūt uzņēmējiem, lai sasniegtu savu mērķi.

Inetas Sidorova-Ragas vadītajās praktiskajās nodarbībās skolēniem bija uzdevums no pieejamiem audumiem uztaisīt piegrieztni un pēc dotā parauga sašūt un noformēt franču lakatiņu. Komandas sadarbības rezultātā tapa arī trikotāžas cepure un šalles. Šādi skolēni iepazina tērpu dizainera profesiju. Tika runāts arī par apģērba otrreizēju pārstrādi un to veiksmīgu izmantošanu. Pēc modes skates notika skolēnu fotosesija.

Zemnieku saimniecības “Birzupes-2” saimnieks Vilis Kļaviņš ar kundzi iesaistīja skolēnus siera siešanā, maizes cepšanā un trauku veidošanā no papīra klūgām. Viņš pierādīja skolēniem, ka laukos arī var dzīvot, nodarboties ar mājražošanu un nodrošināt savu ģimeni ar iztiku. Nav obligāti jābrauc uz ārzemēm un kalpot tur kādam citam.

Par to, ka laukos var dzīvot, veiksmīgi saimniekot un nodarbojoties ar lauku tūrismu skolēnus pārliecināja ekskursija saimniecībā “Dzelzavieši” un saimnieka Aivara Biezā stāsti par saimniecisko darbību laukos.

Skolēni katru vakaru varēja radoši izpausties un veidot savu produkciju. Jauniešiem ir daudz interesantu ideju, tās viņi iespēju robežās realizē. Tapa apgleznoti podi, sviesta nazīši, grāmatzīmes, kakla rotas, trauciņi no papīra klūgām. Nometnes pēdējā dienā Gulbenes novada domē notika tirdziņš. Bijām pārsteigti, ka pilnīgi visa saražotā produkcija tika pārdota.

Liels paldies Gulbenes novada uzņēmējiem, kuri piekrita sadarboties un darboties kopā ar skolēniem. Paldies arī Gulbenes 2.vidusskolas skolotājiem, kuri palīdzēja noorganizēt nometni, atbalstīja skolēnus, uzmundrināja un pavadīja laiku kopā.

log-esf.jpg

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Raisa Raga, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja
Informāciju sagatavoja G.Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste