Attēls ar jauniem valsts atbalsta veidiem apkurei

2023. gada 12. februārī stājās spēkā Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Likuma grozījumu mērķis ir sniegt energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma apstākļos papildus atbalsta mehānismus tām mājsaimniecībām, kas siltumapgādes nodrošināšanai izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai dīzeļdegvielu (marķēto).

Valsts atbalstam apkures izmaksu daļējai kompensācijai pieteikšanās no 15. februāra:

  • Sašķidrinātā naftas gāze – kompensācija 50 % apmērā no iegādes cenas, kas pārsniedz 0,91 EUR/kg*, bet ne vairāk kā 1,29 EUR/kg*. Atbalsts paredzēts līdz 1000 kg sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna gāzes) iegādei.

Atbalsta periods – no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim.

  • Marķētā dīzeļdegviela – kompensācija 50 % apmērā no iegādes cenas, kas pārsniedz 0,69 EUR* par litru, bet ne vairāk kā 2,01* EUR par litru. Atbalsts paredzēts līdz 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas iegādei.

Atbalsta periods – no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, iesniegumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim. 

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par marķētās dīzeļdegvielas apkures sistēmas izmantošanu mājoklī un jāpievieno Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtā izziņa par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus.

 

Tāpat turpinās iesniegumu pieņemšana par apkurei iegādāto malku, koksnes granulām, briketēm un elektroenerģiju. Savukārt centralizēti piegādātās apkures lietotājiem valsts atbalsts tiek automātiski piemērots rēķinos. Automātiski atbalsts tiek piemērots arī dabasgāzes patērētājiem.

mājsaimniecībām Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumu realizācija pašvaldībās

Pieteikšanos valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai var pieteikties elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, klātienē pieteikumus var iesniegt Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē un pagastu pārvaldēs darba laikā: 

P;O;T;C: no plkst. 8:00 līdz 17:00, P: no plkst. 8:00 līdz 16:00

Kontaktinformācija saziņai